Halland

Heder åt Kommunal!

Det trodde man inte skulle komma från ett notoriskt högerspöke som undertecknad, men Kommunalarbetarförbundet i Hylte förtjänar ett hedersomnämnande! Av rent principiella skäl kan ingen människa vara emot att folk organiserar sig i fackföreningar. I grund och botten är det rent av en listig idè att folk går samman i olika sammanslutningar för att lättare Läs mer…

Hylte (och arbetslösheten)

I den Halländska kommunen Hylte har nu den politiska oppositionen fått nog. Man ska gå till botten med arbetslösheten bland nyanlända kvinnor och ungdomar! Man lägger helt visionärt budgetförslag under rubriken ”ett hållbart, tryggt och vackert Hylte där alla invånare behövs”. Givetvis blir det lätt absurt när man betänker att kommunen hittills måste varit ohållbar, Läs mer…