Försvarspolitik

Försvarspolitik

I den bästa av världar, den som mina antagonister inom miljöpartiet drömmer om, existerar inga väpnade konflikter eller hot om väpnade konflikter. Om det mot förmodan skulle uppstå någon form av konflikt är det väl så att miljöpartisten använder dialogsoldater eller en strategi liknande den som Bonobo föredrar. Vi som är något mer fast förankrade Läs mer…