EU

Euron?

Lite sådär i bakgrunden av allt annat hör man alltfler tala om euron. Den främsta anledningen till att den ska återinföras verkar vara att det svenska folket röstade nej till eländet redan 2003. Förutom det skulle det finnas säkra och kontinuerliga men små samhällsekonomiska vinster av euron. En nackdel skulle vara att utan en egen Läs mer…

Sant och Visst

Det för hållas för sant och visst att Sverigedemokraterna i det mesta är erbarmliga socialister. Vad man kan förstå vid en genomläsning av deras partiprogram är att de företräder ett tankegods som kräver höga skatter och politiker som vill skriva folk på näsan om vad som är rätt och fel. I deras ”Principprogram” daterat 2019 Läs mer…

EU-trams

Som vanligt pågår det en massa EU-trams! Lite i skymundan från tanken med chat-control har arbetstagares dygnsvila seglat upp som en stridsfråga. Saken är nämligen den att ett EU-direktiv¹ kräver 11 timmars sammanhängande vila varje dygn. Problemet är att vissa yrkesgrupper tycker det är illa vara, de vill hellre jobba 24 timmar och få längre Läs mer…

Flygplatsen i Halmstad

Flygplatsen i Halmstad ska i år få cirka 21,5 miljoner kronor för att täcka sina förluster. Hur märkligt det än kan låta är det bättre än förra året då summan låg på knappt 25 miljoner.  Årets summa fördelas sålunda att Trafikverket hostar upp med 2,5 miljoner och kommunen går in med resterande 19 miljoner kronor. Läs mer…

2024

Någon gång under perioden 6–9 juni 2024 har vi gemensamt möjlighet att påverka vår framtid. Då är det val till Europaparlamentet och just din röst kommer räknas extra mycket. Väljer du något av riskdagspartierna kan du lugnt räkna med en framtid av mer överstatlighet, större ofrihet och byråkratisk likriktning. Dina barn och barnbarn kommer få Läs mer…

Konsumentupplysning

Idag blir det en kortfattad konsumentupplysning. 788 svenska ungdomar födda mellan 1 juli 2004 och 30 juni 2005 kan skatta sig lyckliga i år. EU ”betalar” nämligen deras resor inom ramen för Discover EU-programmet som drogs igång 2018. Programmets hemsida beskriver det på följande sätt: ”DiscoverEU är en insats i Erasmusprogrammet som ger dig möjlighet Läs mer…

Full Sosse

I Hallandsposten läser vi om elektrikern som gått full sosse och anmält ”regeringen” till EU-kommissionen. Riktigt så står det givetvis inte i tidningen, formuleringen är helt och hållet min egen. Säkert är dock följande, mannen som anmält ”regeringen” är elektriker och sitter i Halmstads kommunfullmäktige på socialdemokratiskt mandat. Sin anmälan till EU har han dock Läs mer…

Elstöd

”Regeringen” har nu lagt fram ett nytt förslag till elstöd för företag. Det förra fick man nämligen dra tillbaka eftersom man annars riskerade pisk från EU. Det förslaget hade ett tak på en förbrukning av 3 miljoner kilowattimmar, det nya förslaget på 2 miljoner euro. Som tidigare gäller förslaget elområde 3 och 4. Båda förslagen Läs mer…

Upprop

Detta är ett upprop till likasinnade i Sverige och Europa. Vi kan vara oeniga i mycket, men vi kan hålla för säkert att ingen av oss är någon vän till EU. Låt oss därför redan nu blicka framåt mot EU-valet 2024 och samla våra krafter. Målsättningen ska vara att skapa en kraftig opinion i akt Läs mer…

Ordförandeklubban

Den första januari 2023 övertar Sverige ordförandeklubban i EU. Som ordförandeland leder Sveriges ministrar mötena i ministerrådet och Sveriges representation mötena för EU-ambassadörerna och de otaliga arbetsgrupperna i Bryssel. Förra gången det begav sig, 2009, hölls över 2000 möten under det svenska ordförandeskapet. Det är oklart huruvida år 2009 års formliga eruption av byråkratiskt tråkslag, Läs mer…

Socialism i sin Prydno

Så är det mina vänner, och ovänner, att det dykt upp ett utmärkt tillfälle att förklara vad socialism innebär. Riskdagen, inte den nya utan den gamla, har nämligen kommit överens om att Sverige ska minska sin elförbrukning med 5-10 procent under topplastimmarna, då hushåll och företag gör av med som mest el. Det har sitt Läs mer…