EU

Extremt Urbota dumt

Självklart anser varje förnuftig människa att EU är Extremt Urbota dumt. En orsak är att vänsterister sällan utgör någon fara en och en. Då är de vanligtvis lätthanterliga och enkla att näpsa. Faran uppstår bär de dras till varandra och tillåts samlas i flockar. Illa nog kan det tyckas i kommun och region, värre blir Läs mer…

Stort och Smått

Alla har vi ställt oss frågan vad EU ska vara bra för? Jag, av alla människor, har till och med framkastat ett högst rimligt svar på den frågan. Det blir gärna så att människor med historiska kunskaper och tillräckligt med mål i munnen kan göra det, nämligen. Resonemanget är ungefär som följer. Efter första och Läs mer…