EU

Elstöd

”Regeringen” har nu lagt fram ett nytt förslag till elstöd för företag. Det förra fick man nämligen dra tillbaka eftersom man annars riskerade pisk från EU. Det förslaget hade ett tak på en förbrukning av 3 miljoner kilowattimmar, det nya förslaget på 2 miljoner euro. Som tidigare gäller förslaget elområde 3 och 4. Båda förslagen Läs mer…

Upprop

Detta är ett upprop till likasinnade i Sverige och Europa. Vi kan vara oeniga i mycket, men vi kan hålla för säkert att ingen av oss är någon vän till EU. Låt oss därför redan nu blicka framåt mot EU-valet 2024 och samla våra krafter. Målsättningen ska vara att skapa en kraftig opinion i akt Läs mer…

Ordförandeklubban

Den första januari 2023 övertar Sverige ordförandeklubban i EU. Som ordförandeland leder Sveriges ministrar mötena i ministerrådet och Sveriges representation mötena för EU-ambassadörerna och de otaliga arbetsgrupperna i Bryssel. Förra gången det begav sig, 2009, hölls över 2000 möten under det svenska ordförandeskapet. Det är oklart huruvida år 2009 års formliga eruption av byråkratiskt tråkslag, Läs mer…

Socialism i sin Prydno

Så är det mina vänner, och ovänner, att det dykt upp ett utmärkt tillfälle att förklara vad socialism innebär. Riskdagen, inte den nya utan den gamla, har nämligen kommit överens om att Sverige ska minska sin elförbrukning med 5-10 procent under topplastimmarna, då hushåll och företag gör av med som mest el. Det har sitt Läs mer…

Extremt Urbota dumt

Självklart anser varje förnuftig människa att EU är Extremt Urbota dumt. En orsak är att vänsterister sällan utgör någon fara en och en. Då är de vanligtvis lätthanterliga och enkla att näpsa. Faran uppstår bär de dras till varandra och tillåts samlas i flockar. Illa nog kan det tyckas i kommun och region, värre blir Läs mer…

Stort och Smått

Alla har vi ställt oss frågan vad EU ska vara bra för? Jag, av alla människor, har till och med framkastat ett högst rimligt svar på den frågan. Det blir gärna så att människor med historiska kunskaper och tillräckligt med mål i munnen kan göra det, nämligen. Resonemanget är ungefär som följer. Efter första och Läs mer…