Energipolitik

Elprisstöd

”Regeringen” har nu föreslagit ett nytt så kallat elprisstöd för hela Sverige. Saken var som bekant den att det förra förslaget, som kanske egentligen var det andra eftersom det första bedömdes strida mot vissa EU-regler, inte tog hänsyn till att det bodde folk i Norrland också. Det nya förslaget ska bygga på förbrukningen i november–december Läs mer…

Elstöd

”Regeringen” har nu lagt fram ett nytt förslag till elstöd för företag. Det förra fick man nämligen dra tillbaka eftersom man annars riskerade pisk från EU. Det förslaget hade ett tak på en förbrukning av 3 miljoner kilowattimmar, det nya förslaget på 2 miljoner euro. Som tidigare gäller förslaget elområde 3 och 4. Båda förslagen Läs mer…

Kortslutning

Eftersom kortslutning under lång tid präglat den svenska ”energipolitiken” är risken stor för att vi kommer få uppleva planerade strömavbrott. Som av en händelse noterar jag att risken är störst kalla och vindstilla dagar. Anledningen kan en barnrumpa räkna ut, då står nämligen vindkraftverken där enbart som skådebröd. Någon energi kan inte producera när de Läs mer…

ELände

Det har blivit ett ELände att hänga med i svängarna. Den svenska ”regeringen” lyckades efter sju sorger och åtta besvär, enligt vissa inte alls, lägga fram ett förslag om elstöd. Framtida historiker kommer ha ett digert göra med att döma huruvida eventuella vallöften uppfylldes eller inte. Sannolikt kommer slutsatserna bero på hur vänstervridna akademierna blir Läs mer…

Kompensation

Visst rabalder har utbrutit efter att ”regeringen” sist och slutligen fått ändan ur vagnen rörande kompensation för höga elpriser. Problemen tycks vara flera även om inga tycks fundera på det mest självklara av dem alla. Om vi börjar i rätt ände så är det tydligen även så att kapitalister av rang, det vill säga de Läs mer…

Energifattigdom

Statens sändebud i obygden, i dagligt tal kallade landshövdingar, varnar nu för energifattigdom i södra Sverige. Det är landshövdingarna i Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län som har tagit fram en bedömning av situationen inom elförsörjning i södra Sverige. Rapporten har i dagarna hamnat på ”regeringens” bord. Landshövdingarna noterar att Läs mer…

Socialism i sin Prydno

Så är det mina vänner, och ovänner, att det dykt upp ett utmärkt tillfälle att förklara vad socialism innebär. Riskdagen, inte den nya utan den gamla, har nämligen kommit överens om att Sverige ska minska sin elförbrukning med 5-10 procent under topplastimmarna, då hushåll och företag gör av med som mest el. Det har sitt Läs mer…

Klimatkrisen

Självklart är det så att ingen  vettig människa tar den påstådda klimatkrisen på allvar. Varken i Sverige eller Tyskland kan vi exempel leda i bevis att respektive lands MiljöPhascister egentligen tror på sina munnars vittnesmål rörande sakernas tillstånd. Om så vore fallet skulle de ju satsa oerhörda summor på att utveckla och bygga nya kärnkraftverk, Läs mer…

SMR

Vattenfall ska utreda möjligheterna till att bygga SMR.¹ Saken är nämligen den att man upptäckt att Sverige har ett allt mer ökande behov av energi. Om SSM, Strålskyddsmyndigheten, kan välsigna planerna kommer kanske två SMR står färdiga att tas i bruk 2030. Vem vet, kanske är det så att Vattenfall har tittat i kristallkulan och Läs mer…

Energipolitik

En av de mer kontroversiella meningarna i KLP:s partiprogram är förmodligen ”Energimarknaden ska avregleras så att nya modernare kärnkraftverk kan uppföras.” Det finns flera anledningar till att det är så. Den mest uppenbara är att de mer militanta delarna av miljö- och ”klimatrörelsen” anser att kärnkraft är lika med guds död. Jag kan till viss Läs mer…

Energiförsörjningen

Liberala Nyhetsbyrån oroar sig för energiförsörjningen i Sverige. På ledarsidan i Hallandsposten påstår man att fler kommuner måste tillåta vindkraftverk. Orsaken till det är att industrin efterfrågar el, elanvändningen förutspås öka med så mycket som 120 procent från föregående års nivåer till 2045 (Tidningen Energi 27/4-21). En betydande ökning med andra ord. Problemet är att antalet Läs mer…