Energipolitik

Energipolitik

En av de mer kontroversiella meningarna i KLP:s partiprogram är förmodligen ”Energimarknaden ska avregleras så att nya modernare kärnkraftverk kan uppföras.” Det finns flera anledningar till att det är så. Den mest uppenbara är att de mer militanta delarna av miljö- och ”klimatrörelsen” anser att kärnkraft är lika med guds död. Jag kan till viss Läs mer…

Energiförsörjningen

Liberala Nyhetsbyrån oroar sig för energiförsörjningen i Sverige. På ledarsidan i Hallandsposten påstår man att fler kommuner måste tillåta vindkraftverk. Orsaken till det är att industrin efterfrågar el, elanvändningen förutspås öka med så mycket som 120 procent från föregående års nivåer till 2045 (Tidningen Energi 27/4-21). En betydande ökning med andra ord. Problemet är att antalet Läs mer…