Energipolitik

Vindmöllor

”Regeringen” har godkänt planerna på vindmöllor placerade i havet vid Hallandskusten. På detta har SD framfört synpunkter som i princip går ut på att detta är väl ett jäkla sätt att hantera det avtal som reglerar maktdelningen i Sverige.¹ Den, maktdelningen, går ut på att ”regeringen” så att säga sitter på nåder eftersom Sveriges näst Läs mer…

Klimat och Miljö

Vad vi tar oss till i Halmstad är avgörande för såväl klimat som miljö. Så avgörande är det att antalet laddplatser för elbilar skall utökas till 10 000 stycken år 2030. Det är en del av kommunfullmäktiges antagna plan för ”energi och klimat genom elektrifiering”. Eftersom det finns 400 laddplatser nu så talar vi om Läs mer…

Koka Vatten

Under påskaftonen hoppas vi med viss reda åter igen kunna koka vatten i Halland. Då beräknas nämligen Ringhals 4 efter många sorger och besvär vara fullt återstartad. Reaktorn har stått stilla sedan augusti i fjol då man upptäckte ett allvarligt problem med en tryckhållare. Återstarten har fått skjutas upp ett flertal gånger eftersom det har Läs mer…

Frys Svenne!

  En import av el motsvarande produktionen av tre kärnkraftsreaktorer räddade Sverige från att frysa fast den gågna vintern. Det var det som var behovet när kylan var som störst. Enligt Svenska kraftnät hade det kunnat bli kritiskt om inte svenskarna sparat på elen. Detta är givetvis ingenting vi bör låta oss förvånas oss över. Läs mer…

Full Sosse

I Hallandsposten läser vi om elektrikern som gått full sosse och anmält ”regeringen” till EU-kommissionen. Riktigt så står det givetvis inte i tidningen, formuleringen är helt och hållet min egen. Säkert är dock följande, mannen som anmält ”regeringen” är elektriker och sitter i Halmstads kommunfullmäktige på socialdemokratiskt mandat. Sin anmälan till EU har han dock Läs mer…

Elstöd

Så har alltså det inträffat att undertecknad genom Försäkringskassan försorg har fått så kallat ”elstöd” utbetalat. Rent tekniskt är pengarna en del av vad jag betalat in i flaskhalsavgifter. Den avgiften är en ganska typiskt svensk lösning på politiskt tillskapade problem. Sverige består av fyra elområden som elen överförs mellan, flaskhalsavgifterna betalas när ett område Läs mer…

Återbetala Pengar

Eftersom staten i sin oändliga nåd beslutat att återbetala pengar till medborgarna kan vi ta del av vad ekonomer av facket anser att de ska användas till. För det första måste vi konstatera ett uppenbart faktum. Om allt vore rätt skött från början skulle frågan om återbetalning inte vara aktuell. Så är det emellertid, och Läs mer…

Elprisstöd

”Regeringen” har nu föreslagit ett nytt så kallat elprisstöd för hela Sverige. Saken var som bekant den att det förra förslaget, som kanske egentligen var det andra eftersom det första bedömdes strida mot vissa EU-regler, inte tog hänsyn till att det bodde folk i Norrland också. Det nya förslaget ska bygga på förbrukningen i november–december Läs mer…

Elstöd

”Regeringen” har nu lagt fram ett nytt förslag till elstöd för företag. Det förra fick man nämligen dra tillbaka eftersom man annars riskerade pisk från EU. Det förslaget hade ett tak på en förbrukning av 3 miljoner kilowattimmar, det nya förslaget på 2 miljoner euro. Som tidigare gäller förslaget elområde 3 och 4. Båda förslagen Läs mer…

Kortslutning

Eftersom kortslutning under lång tid präglat den svenska ”energipolitiken” är risken stor för att vi kommer få uppleva planerade strömavbrott. Som av en händelse noterar jag att risken är störst kalla och vindstilla dagar. Anledningen kan en barnrumpa räkna ut, då står nämligen vindkraftverken där enbart som skådebröd. Någon energi kan inte producera när de Läs mer…

ELände

Det har blivit ett ELände att hänga med i svängarna. Den svenska ”regeringen” lyckades efter sju sorger och åtta besvär, enligt vissa inte alls, lägga fram ett förslag om elstöd. Framtida historiker kommer ha ett digert göra med att döma huruvida eventuella vallöften uppfylldes eller inte. Sannolikt kommer slutsatserna bero på hur vänstervridna akademierna blir Läs mer…