Civilsamhället

Ordning och Reda

Det ska bli ordning och reda med statens stöd till ”civilsamhället”. Givetvis måste ”civilsamhället” sättas inom citationstecken eftersom det per definition inte är fråga om ett från staten oberoende civilsamhälle när det tar emot bidrag från staten. Det ligger så att säga i sakens natur att den som är satt i skuld hos staten inte Läs mer…

Handeldvapen!

Jag lade ut en liten snutt på Twitter med en kvinna som försvarade sig mot en angripare medelst handeldvapen. Vid denna texts färdigställande har ännu inga negativa kommentarer framförts. Sannolikt beror det på att vänstertrollen insett det meningslösa i att försöka provocera mig. Även de mest vänsterblivna stannar numera vid att konstatera att jag är Läs mer…

Hotet mot Samhället

Kommer samhället som vi känner det gå under? Detta skrivs nämligen under de skälvande timmar som den svenska ”demokratin” hotas av demonstrationer i Stockholm och Göteborg mot vaccinbevis. Även annorstädes i världen går folk man ur huse för att låta makten pinas av sitt dåliga beslutfattande. Säpo varnar för att våldsbejakande högerextremister kan finnas på Läs mer…

Politiska Principer

Mer civilsamhälle, mindre stat, är en princip som en medlem i Klassiskt liberala partiet alltid är beredd att försvara. Men vad innebär det i praktiken? Makten skall förflyttas närmare medborgaren, besluten skall fattas där de får konsekvenser och av de människor som får konsekvenserna. Det innebär att riksdagen, regeringen och myndigheter får betydligt mindre att Läs mer…

Oro

På grund av omständigheter utanför min kontroll är jag under veckan tillfälligtvis grupperad i Göteborg. Landsförvisad skulle man kunna kalla det, en landsortsbo på vift i storstaden. För att inte i alltför stor omfattning lida hotelldöden sysselsätter jag mig, efter tjänsteutövningen för dagen nåtts väg ände, att på det där lätt förvirrade sättet som vi Läs mer…

Miljonprogrammet

Det finns hopp för Sverige. Vettiga människor flyttar från storstäderna tillbaka till landsbygden. Med andra ord ett sorts bakvänt miljonprogram där människor kräver tillbaka sitt liv från moderniteten. Jag talar inte om de som flyttar till den storstadsnära landsbygden på bekvämt pendlingsavstånd till jobbet. Inte om dem som vill ha en lagom stor gräsmatta att Läs mer…

Omsorgen om våra svagaste

När man ska försämra kommunal verksamhet som sysslar med att ta hand om samhällets mest utsatta människor, vilket av en mängd oklara anledningar ständigt måste göras, har man egentligen bara tre rimliga alternativ. Antingen säljer kommunpamparna ut det till privata vårdgivare, så kallade välfärdskapitalister. Eller så piskar man den egna personalen till skum genom att Läs mer…

Utbildningspolitik

En skola där aktiemäklarens dotter är bänkgranne med lokalvårdarens son är bra för sammanhållningen och tilliten i samhället. Där kan ungarna bli kompisar, bli kära i varandra, bråka och bli sams. Detta uttalande är direkt från Stefan Löfvens tal på 1 maj 2021 och kan alltså anses vara grunden i den nuvarande regeringens skolpolitik. Jag Läs mer…

Civilsamhället #1

Du och jag, vad har vi för möjligheter och förmågor? Vad kan vi gemensamt åstadkomma om vi lägger manken till och bestämmer oss för att lämna statsmakten bakom oss? Vad kan kan klaras genom att arbeta med och för civilsamhället? Tvättäkta libertarianer brukar skälla mig för att vara en erbarmlig socialist. Jag kan inte påstå Läs mer…