Allmänt

Mygg, Virus och Människor

En fullständigt riktig iakttagelse är att jag har en hel del synpunkter på den så kallade moderniteten. Inte så att jag kan kallas primitivist, långt därifrån. Men såpass mycket att jag vill vara en nykter civilisationskritiker. Det kanske största problemet är att vi människor finns i stort antal över vår jord. Det är den främsta Läs mer…

Giftermål

Så kallad kulturell berikning kan vara både positiv och negativ. I Sverige känner vi mest till den negativa sidan av saken. Kriminella element, som visserligen mest skjuter på varandra, och barnäktenskap är två saker som vi stiftat bekantskap med. På senare tid har även kusingifte blivit en het fråga. Det senare, precis som de två Läs mer…

Moderna Socialister

Det som en gång stavades Gör din plikt, kräv din rätt har av moderna socialister omformulerats till Bli kränkt, kräv rättning! Vem som helst förstår att man inte kan föra ett konstruktivt samtal med den senare typen av människor. Allting förfaller liksom till ett nollsummespel där dessa företräder alla påstått utsatta grupper och vill rädda Läs mer…

Kriminalpolitik eller kriminell politik?

Har vi en kriminalpolitik eller kriminell politik i Sverige, det kan man verkligen undra? När jag läser om unga våldtagna flickor som låses in på SIS-hem tillsammans med rena kriminaldårar, och folk som dömts för våldtäkter, börjar måttet så att säga bli rågat! Rapporter om att majoriteten av dem som döms för sexualbrott är av Läs mer…

De Gamla

Ett land kan dömas efter hur man ser efter och sköter sina svagaste. Till exempel de som jobbat hela livet, betalat skatt och behöver en hjälpande hand på ålderns höst. I Sverige utmärker vi oss inte precis för den omsorg vi lägger ned på dem. Tidigare har jag på fridebatt.se tagit upp Socialistiska Snor-Ungars kongress  där Läs mer…

Transitionen

Det är för mycket att hoppas på en majoritetsregering av klassiskt liberal modell efter nästa val, eller för den delen efter valen som följer. Svensken i gemen är för trygghetstörstande för ett sådant utfall Men drömma kan man fortfarande göra även i Sverige. Frågan är då vad man drömmer om? I princip går det att Läs mer…

Det Rätta Virket!

Italienaren Matteo Salvini är utan tvekan en politiker av det rätta virket. När han nu ska åtalas för ett av sina mer kontroversiella beslut som Italiens inrikesminister konstaterar han följande; – Dras jag inför rätta för att ha skyddat mitt land? Italien först. Alltid! Bakgrunden är enligt Aftonbladet följande. Sommaren 2019 ville räddningsfartyget Open Arms Läs mer…

Opinionen och Regeringsbildningen

Den senaste opinionsundersökningen från SvD/Sifo är ingen trevlig läsning för en rättrogen människa. Den får mig att tappa hoppet om svenskarna! Visserligen tappar S från 30,6% till 27,7% från mätningen vid samma tid förra året, men V ligger kvar på samma väljarstöd. C och MP ökar något. Att L ligger stadigt under spärren inger viss Läs mer…

Skippa Cirkusen!

När man som jag tillhör de lite mer högrare delen av högern är det ändå så att det tycks finnas gradskillnader. Det finns alltså de som är mer vänster i ytterhögern. Samt ytterhögerns ytterhöger… Detta är inget nytt i politiken. Inom socialdemokratin skall det exempelvis finnas en kanslihushöger som måste samsas med vänsteristerna inom det Läs mer…

Frihet eller Fångenskap

Vad väljer du, frihet eller fångenskap? Frihet som betyder ansvar och självbestämmande. Fångenskap innebärande att du är omhändertagen från vaggan till graven och tvungen att underkasta dig statsmakternas förtryck! För de flesta är svaret utan tvekan frihet, ingen vid sina sinnens fulla bruk önskar väl fångenskap? Men frågan är då vad vi betraktar som frihet? Läs mer…

Kontakta din Riksdagsledamot

Så var det då dags. Skarpt läge råder och en massa miljarder lovas bort till EU:s återhämtningsfond i spåren av den senaste dödsmördarpandemin. Den som missade den tidigare texten i ämnet, Partipiskan, kan läsa inlägget här. Eftersom jag står på folkets sida mot eliten har jag författat ett brev som ni kan skicka till ert Läs mer…