Allmänt

Folkbildning

Folkbildning har tjänat Sverige mycket väl. Fler än jag kan sannolikt hålla med om den svenska modellen med folkbildning är att föredra framför folkets uppresande i väpnad revolution. Många vill förklara den jämförelsevis fredliga samhällsutvecklingen i Sverige under de senaste 120 åren just med folkbildningsidealet. Vad man än tycker om den saken, bra eller dåligt, Läs mer…

Dricksvatten

Halmstad kommer vara minst 10,4 miljoner liter för kort på dricksvatten i sommar. Detta trots det faktum att alla privatpersoner uppmanas att fylla sina poler med tekniskt vatten och vattna gräsmattorna med det regnvatten som kan sparas ihop. Anledningen till att jag anger siffran med sådan exakthet är enklare än man tror. Kommunens alla utomhusbad Läs mer…

Faktafel

Jag råkade rätta till ett faktafel på Twitter. Saken var egentligen mycket enkel, närmast självklar, och rörde de senaste dagarnas upprörda diskussion som Lena Andersson, författare och återkommande ledarskribent på SvD, satte igång här för leden. Hon påpekade för övrigt också en ganska självklar sak. Nämligen att barn i Sverige inte behöver gå hungriga om Läs mer…

Bondage eller Sjukvård?

Visste ni att 17 av 21 regioner har ett akut behov av statsstöd för att klara ekonomin? För att belysa regionernas problem med att tillhandahålla en vettig sjukvård till medborgarna presenterar jag en favorit i repris, denna text publicerades på Fri Debatt i februari 2020! ”De ser på oss i publiken, vi ser på dem, Läs mer…

Alkoholmonopolet

Klassiskt Liberala Partiets syn på det statliga alkoholmonopolet är mycket enkel. Vi anser att det ska avskaffas helt och hållet. Klassiskt Liberala Partiet är bestämt emot att myndigheter ska ta ansvar för och styra medborgare i hur de ska leva sina liv. Var och en är ansvarig dör sitt liv och sin hälsa och vi Läs mer…

Jämställdhet

När det kommer till jämställdhet går det att läsa följande i KLP:s partiprogram: ”Klassiskt Liberala Partiet anser att all identitetspolitik utgör en kränkning av individens fri- och rättigheter. Klassiskt Liberala Partiet är därför fundamentalistiska motståndare till alla tendenser att människor utifrån någon annans uppfattning om dennes grupptillhörighet ska ges olika rättigheter, skyldigheter eller ekonomiska spelregler. Läs mer…

Sommaren!

Det märks att sommaren står för dörren. Liberalerna börjar nämligen knoppa av sig och folk blir alltmer irriterade på stadens gator. Det förra är givetvis bra medans det senare riskerar att få topplocket att brinna också på undertecknad. Låt oss börja med Liberalerna. Saken är den att folk i allmänhet anser att partiet satt sig Läs mer…

Kaos

Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, bäddar så gott han kan för kaos under och efter nästkommande valrörelse. Senast genom grova antydningar i ett inlägg på Twitter som till synens berör den nuvarande röda riskdagsmajoritetens försök att skjuta sosseriets A-lotteri i sank. Inlägget är kombinerat med en bild av de senaste opinionssiffrorna som går i Läs mer…

Finansiera Politiska Partier

Hur ska man finansiera politiska partier? Frågan är givetvis extra intressant i dessa tider när de något mer blåa socialisterna i riskdagen har tagit tillfället i akt att skjuta de något mer röda socialisternas partilotteri i sank. Ett välbehövligt om än något senkommet initiativ som sannolikt har sin grund i rent strategiska överväganden. Mycket pengar Läs mer…

Regionerna

Efter att ha diskuterat Sveriges kommuner och rikets styrning har turen kommit till regionerna. Jag har diskuterat dem ganska mycket både här och på andra ställen. De mest relevanta inläggen hittar ni i slutet av denna artikel. Två mycket avgörande problem när det gäller sjukvården för den samlade vänsterblivenheten här i landet tycks vara finansieringen Läs mer…

Rikets styre

”Klassiskt liberala partiet är starka anhängare av maktdelning, vilket innebär att de lagstiftande, exekutiva och dömande organen skall vara separata och oberoende. Maktdelningsprincipen innebär att regeringschefen väljs direkt av folket istället för att utses av riksdagen. Regeringschefen utser sedan själv sin regering. Riksdagen ska bara vara det lagstiftande organet, regeringen det verkställande organet och en Läs mer…