Budget

Budget 1

Magdalena Andersson aspirerar helt klart på ordförandeskapet hos S. Någon annan förklaring finns annars inte till varför hennes budget innehåller ett reformutrymme på 75 miljarder kronor när Konjunkturinstitutet sagt 40!

För en vanlig dödlig som undertecknad är båda siffrorna surrealistiska. 40 eller 75 miljarder kronor är lika ogreppbart som tanken på att jag skulle omfattas av den rådande värdegrunden.

Ett problem för Sverige är tydligen att ekonomin går bra medans arbetslösheten är skyhög. Detta till trots att den avgående ”statsministern” lovat att arbetslösheten skulle vara låg.
Orsaken till att ekonomin är god ska vara att vaccineringen mot det förevarande dödsmördarviruset rullar på enligt plan.

Att vaccinera sig mot hög arbetslöshet har visat sig vara värre. Ett tips från mig till höga vederbörande är att folk bör vara anställningsbara. Med det menas att de har förmåga att klara av att utföra de jobb som arbetsmarknaden erbjuder. Exempelvis vara läs- och skrivkunniga och tala flytande svenska. Vidare underlättar det om inte en massa bidrag som motiverar människor att avhålla sig från lönearbete finns att tillgå.

Människor som är notoriskt arbetslösa får man normalt inte förmana eftersom det anses kränkande att ställa krav på dylika slöfockar. Men till dem vill jag säga att det underlättar att vara läs- och skrivkunnig och tala flytande svenska. Det är också en bitter sanning att inte alla kan förtjäna sitt uppehälle genom att deltaga i dokumentärsåpor, skönhetsblogga eller bara gå och dra benen efter sig.
Lönearbete är dessutom ett utmärkt tidfördriv.

En rent allmän iakttagelse är att arbetsmarknader tenderar att växa organiskt och efter behov. Om det finns för många människor men för lite jobb uppstår sålunda arbetslöshet per automatik. Arbetslöshet uppstår också när folk inte klarar av bemanna de jobb som finns.
Sverige verkar ha båda dessa problem att brottas med. Att statsmakten genom ett magiskt budgettrixande ska lösa det problemet framstår som obegripligt.

Många har väl på känn att S försöker gå ned i spagat för att dels kunna få igenom alla sina egna skötebarn, ledighetsveckor och bidrag, samtidigt som V och C ska få igenom sina krav.
Synd bara att C vägrar förhandla med V. Vilket får V att tycka att C uppför sig som trotsiga tonåringar.
Resten av oss har väl haft den uppfattningen om C under en ganska lång tid nu.

V går ut med en egen budget med reformkrav på i sammanhanget måttliga 25 miljarder kronor. Bland annat en stärkt a-kassa för att ytterligare motverka en fri och fungerande arbetsmarknad där aktörerna själva sköter ruljansen.
Ur ett V-perspektiv är det givetvis helt rätt att knyta sitt valboskap tätt intill den statliga masten så att de inte springer iväg på några egna upptåg. Man vill helt enkelt inte ha individer som avviker från tanken att kollektiva tvångslösningar är det enda som kan hjälpa dem.

Vi har alltså en finansminister i en regering som inte borde existera, och följaktligen tvingats utså nesan att misstroendeförklaras, som lägger en budget som inte säkert kommer gå igenom. Allt för att eventuellt bli partiordförande och av folket icke vald statsminister.

Det är med andra ord en vanlig höst i landet annorlunda där inget blir som det ska för att vänsterismen förgiftat hela samhällskroppen. Landet är en heterogen liten randstat i norra Europa och heter Sverige!