BRÅ

BRÅ 1

Så kom då BRÅ under mycket vånda ut som tvättäkta rasister¹. Unga med två utrikesfödda föräldrar är i högre antal misstänkta för brott än kravalknotten med två inrikesfödda päron.

Men det tar inte slut där. På en god andra plats i statistiken kommer de utrikesfödda själv.

I sin iver att sammanfatta problematiken råkar BRÅ ge oss högerspöken vatten på vår kran genom följande formulering: Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Det är ett prekärt läge för vänstern med andra ord. Inte nog med att sosseriet måste skaka fram en ny partiledare, BRÅ bekräftar den yttersta högerns tal om att bidragsmigranterna förökar sig som ogräs och till stor del är kriminaldårar!

Man kan konstatera att det är svårt, rentav omöjligt, att försköna verkligheten när statistiken talar sitt tydliga språk.

Som vi alla har haft på känn sticker en brottskategori ut. För dödligt våld har misstänkta i gruppen inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar ökat tydligt. Min tolkning är att dessa helt enkelt uttrycker sin kulturella särart genom att fortsätta med ursprungslandets seder och bruk i Sverige.

För inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är det drygt 3 gånger vanligare att registreras som brottsmisstänkt än om föräldrarna är inrikesfödda.

BRÅ lugnar oss dock med att dessa är en relativt liten grupp i befolkningen och står för en relativt lite del av brottsligheten. Vi får hoppas att de oskyldiga som beskjuts och/eller bombas nästa gång är medvetna om detta faktum.
Det är väl alltid en tröst att livshotande skador, eller till och med en för tidig död, i princip bara är ren och skär otur som nästan är helt statistiskt osannolik?

Eller så är det inte det.
Däremot är det en typ av brottslighet som i princip är lätt att undvika. Man gör helt enkelt så att man undviker att vissa grupper av utrikesfödda bosätter sig i landet.
De som bosätter sig härstädes men inte har vett att sköta sig får straffas till lydnad eller förflyttas dit deras kulturella särart bättre kan komma till sin rätta.

Givetvis kommer BRÅ fram till att överriskerna också till viss del hänger ihop med skillnader i de olika gruppernas inkomst- och utbildningsnivåer.
Vi kan alltså dra ytterligare än slutsats av rapporten, nämligen att det inte uteslutande är raketforskare och annat välutbildat folk från främre Orienten som kommer till oss.

Kritiken mot bidragsmigrationen verkar hålla streck hur man än vrider och vänder på det. Integrationen har kapsejsat och samhällets svar är att utbilda bibliotekarier i vardagsarabiska. Förutom i Stockholm, där är behovet istället att lära de som arbetar inom äldrevården svenska.
I Göteborg skjuter man ihjäl poliser och i Halmstad slutar kulturfestivaler i utsatta områden med skottlossning.

Jag kan förstå varför Stefan Löfven önskar avgå och göra något bättre av sitt liv än att rådda i den soppan!

1. BRÅ:s pressmeddelande.