Bra jobbat Halmstad

Bra jobbat Halmstad 1
Bra jobbat Halmstad eftersom demokratin tycks fungera.

Kommunstyrelsen har nämligen efter att en överväldigande majoritet av halmstadborna, 56 procent mot 41, röstat nej till hotellplanerna inlett arbetet med att avbryta projektet.¹
Den byråkratiska gången är nu att kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktige att ge dem formellt uppdrag att avbryta detaljplanearbetet. Slutgiltigt beslut att allt kastas i soptunnan bör komma den 11 oktober.

Det återstår att se om den politiske redaktören för Hallandsposten och en av hotellets främsta tillskyndare, Mattias Karlsson, får ett sista desperat ryck och protesterar med ilskna ledarstick och/eller hungerstrejk utanför kommunhuset.

Själv tycker jag givetvis att det på alla sätt och vis är ett bra beslut. Halmstadborna slipper en brysselmardröm i glas och stål i en av stadens parker och vinner en fri yta av grönt gräs. Politiker, politiska chefredaktörer och storkapitalet får sig en näsbränna och det visar sig att folkliga protester fungerar. Det går att stå emot modernitetens försök till att ständigt inskränka vår frihet om vi bara vill!

Den pedagogiska poängen i detta går knappast att underskatta och bör ge blodad tand inte bara för framtida bebyggelseprojekt. I förlängningen är det möjligt att människor av alla politiska kulörer, i den mån sådan kan sägas existera i den jämerliga socialistiska hegemoni som nu råder, i rent allmänna ordalag börjar ifrågasätta hur vi vill att demokratin egentligen ska fungera.
Ska det vara enligt dagens system med val vart fjärde år som ändå måste rendera storskaliga protester för att få fason på?
Eller finns det alternativa lösningar som bättre speglar folkviljan?

Den smidigaste lösningen skulle självklart vara att politikerna insåg sina begränsningar och lade sitt ideologiska utanpåverk åt sidan. Tyvärr finns det ett stort problem med ett sådant förfarande, politikerna skulle vara helt omotiverade eftersom de tycks drivna av visioner om att veta bäst. Eller åtminstone mycket bättre än alla andra!

Dessutom skulle en ganska självklar konsekvens vara att de inte på samma sätt skulle kunna lägga sig i och detaljstyra andra människors liv.
För människor som tror sig veta vad andra vill eller åtminstone bör göra är det klart helt fatalt ur motivationssynpunkt.

Att kommuninvånarna skulle må bra av att bestämma det mesta efter eget huvud riskerar att verka förmenande på det ack så viktiga politiskt styrda utvecklingen av samhället.
Vad händer exempelvis om folk i gemen önskar att kunna gå och handla i stadskärnan för att därefter strosa i ett grönområde som inte har ett fullt hotell på sig?

Ett resultat skulle vara att man inte åker ut till något av kommunens anskrämliga köpcenter för menlös konsumtionshysteri. Kanske skulle kanske stadskärnan rentav blomstra utan brysselmardrömmen?
I förlängningen kanske köpcenter över huvud taget förlora sin lyskraft av rent naturliga orsaker när folk får andra prioriteringar än att köpa sig lycka?

Ett aber är givetvis att vi inte kan njuta nöjet av att dricka oss berusade i en skybar. Å andra sidan är just sådana en mycket sent påfund i människans historia, att dricka sig berusade och mingla har vi klarat av under mer marknära förhållanden i alla tider.

Att kommunens näringsliv skulle lida av det kan vi utesluta helt och hållet. Skybar är inget skall-krav för att ha en rik och variera näringslivsflora i kommunen. Kapitalet brukar uppskatta andra saker och turisterna som far hit kan få sitt lystmäte av dylika moderniteter annorstädes.

Vi bör givetvis folkomrösta om fler saker ute i våra kommuner och i görligaste mån avhända politikerna på så mycket makt vi bara kan.
Att de skulle besitta särskilda förmågor att räkna ut vad som är bäst för kommuninvånarna är givetvis rent nys.
Det enda som politiker har i övermått är tilltro till sig själva och, tyvärr, våra pengar för att genomföra sina egna önskningar.

I framtiden ska vi ligga på dem som bandhundar för att få dem att begripa vad som verkligen gäller. Nämligen att de är våra ödmjuka tjänare och ingenting annat!

  1. Bör man hylla politiker för att de gör vad de lovat? Ja, på samma sätt som en hund skall berömmas för att han hämtar en pinne. Det skapar motivation för att göra om samma sak i framtiden.