Bölar!

Bölar! 1

Precis som många andra tycker jag det är hysteriskt kul med vänsterblivna som bölar i sociala medier.

De dyker upp lite då och då på Twatter som jag av tvingande skäl skaffat mig ett konto på. Anledningen till fenomenet alls existerar är att exponerande av ett hysteriskt känsloliv hålls för fint och viktigt inom den moderna vänstern. Det är ungefär samma sak som att ett högerspöke som undertecknad skulle svänga sig med citat från de tankarnas rådbråkare som högern håller för heliga.

Det visar så att säga att man ligger i framkant och har fattat grejen, top notch om det ska angliseras lite…

Vikten av att exponera rätt värden ska för övrigt inte underskattas oavsett vilken politisk åsiktsinriktning man säger sig ha. Det gäller att bygga på sitt varumärke för att bli accepterad och omfamnad av den grupp man vill tillhöra.

Där vänsterblivenheten omfamnar sina känslor, kroppsvätskor och värlsfrånvändhet så vill den yttersta högern gärna stå för logik, ädel purism och jordnära förnuft.
Det råder dock ett vid första anblicken märkligt förhållande inom det stora tält som den brokiga högern utgör. Det är där man hittar djupt och varmt kristet religiösa människorna.

Jag skriver ”vid första anblicken märkligt förhållande” av en mycket enkel anledning. Jag som antiteist, sålunda ovan att fundera på en troendes vis, förstår inte riktigt frihetsbudskapet som bibeln innehåller.
Till skillnad från den muselmanska irrläran verkar det kristna konceptet genomsyras av principen om varje individs unika värde.

Onekligen är det så att hr. Jesus död och återuppståndelse är ett kraftfullt budskap om befrielse och frihet.
Den muselmanska läran verkar snarare vara en metod för politisk makt och förslavande.

Det kristna frihetsbudskapet ger en ledtråd till varför vänsterblivenheten ser ut som den gör och gärna bölar offentligt i tid och otid.
Vänsterblivna människor är i grund och botten varken trygga i sig själva eller säkra på några utfall. Det är därför de vill skapa kontroll och ordning genom att påtvinga alla andra sina tankar, lagar och regler.
Människor med dessa grunda sinnesförmögenheter är dessutom oförmögna att ha tillförlit till några högre makter vad de än vara månde. Det som inte existerar i ett värdegrundsdokument finns helt enkelt inte!

Jag skulle också bli lättare eller svårare hysterisk om jag trodde samma sak. Självklart skulle jag säkert också gråta ut offentligt från tid till annan för att bevisa min trohet mot gruppen.

Vad vänsterblivenheten inte klarar att reflektera över är konsekvenserna av sitt beteende. Nämligen att världen till sist blir så stor, hemsk och omöjlig att kontrollera att det blir en formlig eruption av känslor hela tiden.
Det blir med andra ord bara handlingsförlamning kvar som alternativ när majoriteten gråter ut på Twatter.

En sak är nämligen helt säker. Det saknas inte händelser och saker att vara ledsen över. Personer att förbanna sig över existerar också i överväldigande mängd.
Men låter vi oss bli förblindade över livets alla tarvligheter och upptar vår egen och andras tid med att meddela omgivningen detta faktum så blir inte mycket gjort.

Som en numera pensionerad skidlöpare så riktigt uttryckte det: ”det är bara att bryta ihop och gå vidare!”

Med vänsterblivenheten, deras känsloliv och patologiska frånvaro av förnuft, finns det ytterligare en fara. Särskilt om man tar i beaktande deras krav på att alla som avviker från den rätta läran är nazistfascistmördaräckel, nämligen deras princip om total likriktning.
Vissa människor håller nämligen hellre gröthålet stängt för att få lugn och ro.
Kravet blir tillslut att alla ska uppträda som nervösa och känslostyrda vrak hela tiden, det får vi aldrig acceptera.

Kampen mot vänsterblivenhetens gråtmilda känsloliv måste därför föras oförtrutet. Dygnet runt och årets alla dagar!
Så fort vi träffar på det ska det vederbörligen avhånas. Det är något vi aldrig får glömma eller ge avkall på.
Vi måste hålla fanan högt!