Biologiska Skillnader

Biologiska Skillnader 1
Det är allom bekant att det föreligger stora biologiska skillnader mellan de två kön mänskligheten består av.

I sammanhanget kan vi bortse från de som föds med DSD, disorder of sex development (oklart kön). Tillståndet drabbar 1 av 1500 och får således betraktas som undantaget som bekräftar regeln. Nämligen att det finns kvinnor och män.
Den helt avgörande skillnaden är att kvinnor kan bli gravida och således föda barn. Det finns ännu inga fall beskrivna där en person född som man har blivit gravid och fött barn, motsatsen har däremot blivit världskänd.¹

Intuitivt förstår den som är åtminstone normalbegåvad att skillnaderna i kvinnors och mäns fysiologi och psykologi med all sannolikhet har att göra med det faktum att just kvinnor ska kunna bli gravida och föda barn.
Det är först på senare tid som dessa helt uppenbara skillnader mellan de två könen blivit oerhört kontroversiella att påpeka. Orsaken till att det blivit så är inte helt lätta att reda ut.

Min gissning är att det blivit modernt att vara faktaresistent eftersom insikter och kunskap leder till rationella beslut. Det är inte något som vi kan anförtro varken oss själva eller någon annan med i dessa bistra tider, förutom ett fåtal experter inom varje ämne som skall tillbedjas som forntida avgudar.
Individen skall ägna sig åt självförverkligande, intressera sig för vad påverkare uttrycker i sociala medier och framför allt ha ett rikt och varierat sexliv. Allt annat överlämnar man och kvinna gärna till stat och myndigheter.

Av hur naturen har inrättad det med våra två kön följer per definition att kvinnor och män på gruppnivå har olika politiska preferenser. Kvinnor är mer vänster än män, och varje valår brukar medier med stora ögon konstatera detta självklara faktum.

Idag kan jag läsa ett reportage i SvD om att Ungsvenskarna respektive Grön Ungdom förlorat hoppet om att kunna locka till sig det underrepresenterade könet, kvinnor respektive män, till sina organisationer. I Reportaget menas ”att detta till slut kan bli farligt”

Den som uttalar denna profetia är det ena av två bråkrör för Grön Ungdom, Erik Wahlström. ”– Men precis som i hela samhället gäller att blir det för stora klyftor blir det ett problem. Vissa grupper kanske inte känner sig sedda av vissa partier. Det i sig kan driva på frustration och klyftor i samhället, och det kan bli farligt.”

Man kan tycka att det är en klok insikt från en ung man. Tyvärr är det inte något som varken Grön Ungdom eller deras moderparti, MiljöPhascisterna, omsätter i praktisk handling. Vilket senast har bevisats av stenkastning och upplopp mot fredliga koranbränningar samt mångfalden av bränder i Uddevalla.

Just denna iver att utjämna klyftor är till sin natur vad hela vänsterprojektet går ut på samt hela förklaringen till varför kvinnor är så erbarmligt vänster. Tyvärr går både vänstern och kvinnor som grupp helt över styr genom att utsträcka projektet till att gälla alla och hela världen.
Det är därför som både västern, och kvinnor i allmänhet, tillskapar nya problem i Sverige genom att tycka så förbannat synd om folk och vilja ge dem en fristad härstädes.

Vilket alltså inte fungerar eftersom de personer som det är så förbannat synd om visar sig vara notoriskt integrationsresistenta och enbart intresserade av de pekuniära förmåner Sverige erbjuder. För att uttrycka det milt, det föreligger olika målbilder.

En viss tröst i bedrövelsen finns det trots allt. För de flesta människor kommer det en punkt i livet när insikten drabbar en att allt inte är politik.
Både för kvinnor och män slipas kanterna av och andra behov och drifter tar överhanden. Det är trots allt en minoritet av medborgarna som tar risken att gå full vänster och börjar jobba som röstboskap i kammaren åt något av alla våra nuvarande socialistiska riksdagspartier.

Den som har riktig tur blir kanske till och med blir klassiskt liberal och inser att politikens viktigaste mål är att på aggressivast möjliga sätt lämna medborgarna i fred.
Denna insikt drabbar som tur är både kvinnor och män. Jag skulle bara önska att fler skulle få den tidigare!

  1. Thomas Beatie blev ”historisk” när det stod klart att han var världens första ”man” att bli gravid.  Thomas föddes som kvinna men genomgick könsbyte och är alltså en transperson som numera kallar sig för man.