Bilbränder i Halmstad

Bilbränder i Halmstad 1

Det förekommer en del bilbränder i min hemkommun Halmstad.

Nu senast inträffade det på Andersbergsringen där en kärra brann ”och fyra bilar som stod hyfsat nära den här bilen har blivit brandpåverkade”, enligt  vad Mats Rydberg, vakthavande befäl på räddningstjänsten i Halmstad, vet att berätta.
Som allmänt samhällsintresserad person och ivrig deltagare i den så kallade demokratiska samtalet (vilket i mitt fall mest leder till att jag kallas nazist och fascist) är det så klart intressant att undersöka närmare vad bilbränderna kan bero på.

En mycket märklig omständighet som räddningstjänsten i Halmstad har observerat är att de flesta bilbränderna uppstår i bostadsområdena Andersberg och Vallås västra.
Om man får tro den statliga myndigheten Boverket och dess segregationsbarometer utmärker sig dessa områden genom att tillhöra ”Områdestyp 1 – Områden med stora socioekonomiska utmaningar”.

Områden med stora socioekonomiska utmaningar tycks alltså, åtminstone i Halmstad, innebära att bilar lätt tar fyr. Vetenskapen står dock frågande om orsakerna därtill.
Är det så att sumpgaser uppstår i dessa områden vilket antänder fordonen? Kanske är det så att dessa områden är hårt utsatta för de så omfattande ”klimatförändringarna” att bensinen i bilarna fattar eld?
Det sista kunde vara en rimlig förklaring eftersom betongen i Grekland brinner om man får tro en viss journalist och tyckare. Problemet är bara att det brinner även under andra årstider än bara sommaren.

Kanske ligger förklaringen helt enkelt i den svenska omskrivningen ”områden med stora socioekonomiska utmaningar”?
När jag tittar på mitt eget område konstaterar jag att det tillhör ”Områden med goda socioekonomiska förutsättningar”. Det är den näst bästa klassificeringen ett område kan ha enligt Boverket, toppen når man om man bor i ”Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar”.
När det gäller bilbränder i Halmstad är det så att vi har ett antal av noll och inga, inte ett enda fordon har fattat eld varken spontant eller av annans handverkan där jag bor.

Alla vet givetvis varför det brinner på Andersberg och Vallås västra. Anledningen är densamma som det synnerligen låga valdeltagandet i dessa områden, jag brukar använda det precisa begreppet integrationsresistens.
Många, inte alla men tillräckligt stort antal, varken vill eller kan inlemma sig i det som ska vara det svenska samhället. Det är inte heller så att de har något direkt behov av det.

Kommunen har folk anställda som ska integrera bäst de kan, tidningar på ursprungsländernas språk erbjuds genom kommunal försorg och de överöses med stöd, bidrag och åtgärder.
De som har någon önskan att komma sig någon vart flyttar snart från ”områden med stora socioekonomiska utmaningar”, bland annat ut till mig i ”områden med goda socioekonomiska förutsättningar”, och kan således inte utgöra några goda exempel för sitt mindre lyckligt lottade lokalsamhälle. Det kan väl tänkas att de bland annat är trötta på sina höga försäkringspremier.

I Andersberg är det förutom bilbränder en stor risk att råka ut för annan brottslighet. Visserligen är det så att störst risk för att få på käften har man i centrala delarna av Halmstad. Alkohol och mycket folk i rörelse på ett begränsat område är ingen höjdare.
Faktum kvarstår dock, senast någon sammanställde statistik över våldsbrott i Halmstad stack Andersbergsringen ut rejält med 438 våldsbrott, de största antalet på en enskild gata i Halmstad. Strandvallen (Vallås västra) stod för 102 stycken.¹

Sålunda, integrationsresistensen är en stor och bidragande faktor till bilbränderna i Halmstad. Man kan lösa det på olika sätt, politiker och byråkrater vill helst av allt sprida ut befolkningen och bygga fler hyresrätter på andra ställen i staden som folk kan flytta till. Helst i ”områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar”, något som människorna som redan bor där i allra högsta grad motsätter sig.

Ett annat alternativ vore givetvis att människorna som uppvisar integrationsresistensen övertygades om att flytta någonstans där de bättre kommer till sin rätt. Den lösningen verkar med erfarenheten vi hittills har av återvandring vara dåligt framkomlig.

Eftersom våra nuvarande överherrar och damer knappast kan övertygas om tvångsrepartriering så återstår egentligen bara en sak, förbjud människor i ”områden med stora socioekonomiska utmaningar” att äga bilar och ge dem istället helt kostnadsfri lokaltrafik. En stor fördel med sådana åtgärder, förutom att man ytterligare förstärker deras slavmentalitet, är alla arbetstillfällen som tillskapas.
Försäkringsbolagen kommer sannolikt att tillstyrka förslaget eftersom de slipper betala ut pengar för brandskadade bilar och istället kan lura skjortan av naiva kommungubbar med hyperkomplicerade försäkringsupplägg för lokaltrafiken!

Vi som är något bättre bemedlade kan bo kvar där vi befinner oss nu. Invandrare² som köper hus i våra områden välkomnar vi, de söker nämligen samma sak som vi själva. Lugn och ro att leva livet i relativ frihet.

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

  1. Hallandsposten 18 oktober 2021
  2. Vilket per definition inte är bidragsmigranter utan något helt annat. Ni kan räkna ut skillnaden själv.