BEREDSKAP

BEREDSKAP 1

I Sverige befinner sig hela eller delar av 10 regioners sjukvård i någon form av beredskapsläge.

Enkel matematik ger då vid handen, Sverige har 21 regioner, att nästan 50 procent av sjukvården haltar betydligt mer än de någorlunda fungerande 50 procenten.
Givetvis finns det gradskillnader i helvetet, regionerna har 3 beredskapslägen utöver normal nivå när allt anses flyta på enligt plan.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder. Denna nivå befinner sig 8 av regionerna i.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. Denna nivå befinner sig 2 av regionerna i.

Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner. Dit har ingen region nått än.

Orsaken sägs vara en kombination av vårdplatsbrist, sjukdom i personalen och högt söktryck. Eller för att uttrycka det mer precist, en sjukvård som inte är dimensionerad för den efterfrågan som finns.

Vi ska också komma ihåg att den moderna människan helt klart inte är en särskild stabil varelse. En stor andel söker sjukvård på för lösa boliner för precis allt kan inte snabbmakaronerna som finns tillgängliga på nätet lösa. Det inflödet täpper givetvis till en redan ansträngd vårdapparat.

Eftersom jag tjatat om sjukvården tidigare och börjar tröttna på att inte fler än jag verkar vara heligt förbannade över sakernas tillstånd konstaterar jag följande: det är märkligt att vår skattefinansierade och politikerstyrda sjukvård, vilket tydligen ska vara i absolut världsklass och själva kronan på demokratins huvud, fungerar så förbannat illa!