Bejaka Elitismen!

Bejaka Elitismen! 1

I Virginia USA ska man ta bort möjligheten att läsa mer avancerad matte än den årskurs man går i. Istället ska eleverna differentieras inom sin årskurs.
Det är med andra ord en ganska svenskt lösning på det ständigt återkommande problemet att vissa människor är mer begåvade än andra!

Själv brukar jag tacka gud för att jag inte är golvläggare. Jag har försökt en gång och konstaterat att resultatet blev magert.
Några problem med det har jag inte. Om jag i framtiden behöver ha ett golv lagt kommer jag ringa en expert på området och betala henom.

Samma sak gäller för övrigt mer avancerade åtaganden när det gäller min cykel, tandvård och hjärnkirurgi.
Det finns folk som kan det bättre än jag.

Saken är den att man varken i Sverige eller Virginia, fast kanske mer hos oss än dem, inte helt tror på tanken att vissa människor är så pass begåvade eller flitiga att de ska kunna skynda på lite.
Sannolikt till stor harm för i sammanhanget överbegåvade människor som måste harva på tillsammans med resten av oss.

I mer vuxen ålder kan man tänka att dessa överbegåvade människor blir rent förbannade när de ska till att söka till prestigefulla universitetsutbildningar.
Möjligen har då rättvisetörstande politiker och andra vuxna redan förstört deras eventuella konkurrensfördelar genom att inte erbjuda rätt utmaningar i rätt tid. Som möjligheten att studera mer avancerad matematik än klasskamraterna.

Tanken att man växer i takt med utmaningarna är inget som skolpolitiker eller rättvisefascister vill höra talas om.
Alla ska följa minsta motståndets lag och stöpas i samma mall, punkt!

Det som benhårda ärkesocialister har svårt att förstå är att alla inte har samma förutsättningar och möjligheter. De vägrar helt enkelt att ens för ett ögonblick försöka ta till sig grundläggande fakta om exempelvis genetik.
Deras lösning blir att alla ska ska med till vilket pris som helst, kosta vad det kosta vill. Givetvis genom att sänka kraven till en absolut miniminivå.

När man lägger till kravet på skolplikt, och i praktiken gör föräldrar som inte släpper iväg sina barn till statligt kontrollerade uppfostringsanstalter kriminella, har man nått en bra bit på vägen.
Genom läroplaner som uppmuntrar telningarna till att själv söka kunskap och ”tänka kritiskt”, givetvis utan ordentliga bakgrundskunskaper, är projektet nästan klart.
Återstår gör bara värdegrund och genustrams för att fullborda saken.

I Virginia fortskrider projektet för närvarande med att ta bort möjligheten för särdeles begåvade ungar att känna stoltheten i att flyttas upp i årskurserna för att de är riktigt bra på något.

Det är så man skapar konformitetsnarcissister. Människor som är livrädda för att sticka ut från massan, tänka kritiska tankar och påpeka fel och brister.
Människor som flyter med i strömmen, helt enkelt.
Vi kan kalla dem Homo Socialisticus.

Min lösning på problemet är enkel.
Avskaffa skolplikten, läroplaner och den förhatliga skolpengen.
Låt föräldrarna bestämma själv.
Vill man att barnen ska undervisas av lärare får man antingen betala själv eller gå ihop med en samling likasinnade och dela på kostnaden. Till högre utbildning får man helt enkelt ha antagningsprov.
Låt barn som är teoretiskt begåvade vara teoretiskt begåvade.
Låt barn som inte är teoretiskt begåvade vara just det.
Stöp inte alla i samma mall. Låt åtminstone bli att förstöra möjligheterna för dem som verkligen vill och kan!

Till på köpet kommer vi med all sannolikhet få vakna och alerta medborgare som bättre kan han hantera sina liv och inte fungerar som automater efter statens nycker.
Det är för övrigt därför våra höga vederbörande vägrar lämna privilegiet att fostra barnen från sig. De är livrädda att bejaka elitismen då den betyder samma sak som fritt tänkande människor!