Barn

Barn 1
Barn kan inte bestämma saker och ting själva.

Anledningen härtill är mycket enkel och kan sammanfattas med det att de ingenting begriper och förstår.
Självklart anses det vara förtretligt om man exempelvis är orolig för klimatet (=MiljöPhascist) eftersom barn också är lättpåverkade varelser som lätt kan skrämmas upp över saker och ting. Det är den huvudsakliga anledningen till att bland annat miljöphascister i gemen vurmar för sänkt rösträttsålder.

I andra fall kan miljöphascister hålla med undertecknad om att barn inte är mogna nog att ta egna beslut, ett sådant torde vara äktenskap.

I ett aktuellt fall i Örebro, den stad i Sverige som av någon anledning sett antalet fall av vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning raka i höjden med över 600 procent, valsar en dag en omyndig flicka in på en mödravårdscentral.
Personalen fattar misstankar och det har nu gått så långt att flickans föräldrar sitter bakom lås och bom i väntan på rättegång för misstanke om barnäktenskap. Föräldrarna till pojken i fallet, också han underårig, hålls inte häktade då flyktrisken för dessa bedöms låg.

I rapporteringen kring fallet betonas att flickan kommer från ett europeiskt land. Man har väl funnit det som en god gärning att betona detta faktum, liksom för att inskärpa att även vår del av världen bebos av primitiva vildar.

Den historiska bakgrunden till barnäktenskap är givetvis mycket enkel att begripa. Förr om åren var medellivslängden låg och det gällde att ordna med släktens fortlevnad medan tid fanns. Man behöver ingen doktorsexamen för att förstå nyttan av att gifta sig i ung ålder.
Vad som också är bekant är att vad som gällde i övrigt för flera hundra år sedan inte gäller nu, barnäktenskap har i de civiliserade delarna av världen blivit obsolet.

Ytterligare en sak får anses vara huggen i sten. Nämligen att man tar seden dit man kommer. Det torde vara så i Sverige att det råder absolut konsensus om den saken över alla partigränser åtminstone vad gäller barnäktenskap.

Sedan kvittar det varifrån man kommer, Europa eller annorstädes. Barn är barn, punkt.

Ett av problemen för allt löst folk som bebor vårt avlånga land är förmodligen att det uppenbarligen inte sätts några tydliga gränser för vad man får, och inte får, göra.
I allt väsentligt ligger fältet ganska öppet för folk att komma undan med det mesta.

Pengar får man av en snäll tant eller farbror på socialkontoret, språket behöver man inte lära sig eftersom man får tolkhjälp och alltid kan språka med någon landsman. Bostad, skola, sjukvård kommer automatiskt och utan ansträngning.
Snart nog ska ni se att varje obskyr religion har sina egna helgdagar också, så att utövarna av dessa kan kräva specialrabatter på olika kommersiella lekland (det har faktiskt varit liv och kiv om detta in Sverige)!

Det kan alltså med fog antas att åtminstone en del föräldrar tror att de lätt kan komma undan med att arrangera barnäktenskap. I detta fallet får vi väl skicka en tacksamhetens tanke till mödravårdscentralen i Örebro som anmälde saken.

Frågan är nu om det blir ett hallå om saken. Självklart kan vi konstatera att så inte kommer bli fallet. Partierna är fullt upptagna med att vara så olika lika varandra i och med den pågående valrörelsen, det ska jagas marginalröster hit och dit. Arrangerade barnäktenskap väger lätt i vågskålen när fyra år vid köttgrytorna står på spel.

För Klassiskt liberala partiet är äktenskap helt och hållet en fråga för privatlivet, det är inte något som staten ska lägga sig i. Primitiva människor som förordar och arrangerar barnäktenskap önskar vi slänga ut ur landet.
För att tala vänsterister språk, vi anser att deras värdegrund är så pass avvikande att de är räddningslöst förlorade.

Vi anser att vuxna människor ska få bestämma själv så länge de inte skadar andra. Att tvinga barn att gifta sig är ett grovt brott mot den icke-våldsprincip vi håller för helig. Sådant kan vi helt enkelt inte acceptera.

Med oss i riskdagen skulle detta bli helt klart och tydligt för de syltryggar till ärkesocialister som sitter där nu!