Bananrepubliken Halland

Bananrepubliken Halland 1

Jag har tidigare rapporterat om Region Hallands planer på ett nytt sjukhusbygge, här kommer ytterligare en rapport från Bananrepubliken Halland.

En kort rekapitulering kan vara på sin plats.
Lokalblaskan Hallandsposten snokade reda på att Region Halland planerade att ersätta två befintliga akutsjukhus och ett mindre sjukhus med ett enda stort schabrak.
Enligt planerna kommer det förmodligen byggas i Falkenberg som är centralt placerat i Halland.

Gott så, kan man tycka. Problemet var bara, för det första, att man mörkat planerna för vissa partier i regionen. För det andra att i princip alla hallänningar, förutom falkenbergarna, skulle få längre avstånd till alla former av kvalificerad sjukhusvård.

Så arg blev en politiker att han hotade med att sluta vara hallänning och istället gå över till Västra Götaland om planerna gick i lås.

Nu seglar nya avslöjanden fram. Politikerna i högsta ledningen har med vett och vilja eftersatt underhållsbehoven i Halmstad och Varberg.

Vi kan citera Hallandsposten. (1/4 2022)

”På sjukhuset i Halmstad var det bara administrationsbyggnaderna Norrebo som dömdes ut som rivningsfärdiga, medan bland annat infektionsmottagningen, sjukhusköket och personalrestaurangen bedömdes behöva rivas eller totalrenoveras inom fem år.
I Varberg var däremot mer än halva sjukhuset i behov av totalrenovering eller nybygge inom fem år. Främst gällde det höghusdelen, som inrymmer merparten av sjukhusets vårdavdelningar, men även stora delar av mottagningsbyggnaden.”

Hallandsposten har även frågat Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

”– Jag har inte fördjupat mig i den frågan. Det som har varit har varit och nu måste vi titta framåt. En av anledningarna till att vi i majoriteten höjde skatten 2020 var just för att kunna göra stora fastighetsinvesteringar. Det är fortfarande vår ambition.”

För den som orkar ta del av hela eländet verkar det som om man med vett och vilja väntat ut den påstått tekniska livslängden på byggnaderna utan att fixa det som är nödvändigt.
Mellan år 2005 och 2014 använde Region Halland mindre pengar till underhåll än Sveriges övriga regioner. År 2015 hade det ackumulerade underhållsbehovet stigit så mycket att man gick om övriga regioners genomsnitt.

I hela saken finns ett rimligt argument att tänka på. Nämligen att sjukvården utvecklas snabbt och att man också måste beakta lokalförsörjningsbehovet för framtiden. Det är helt enkelt fler diagnostiserings- och behandlingsmetoder som det måste finnas plats för.
Men inte heller det är ett bra argument för att misshushålla med skattebetalarnas pengar och inte underhålla befintligt bestånd.

Dessutom måste vi fråga oss hur tekniskt avancerade landsortssjukhusen faktiskt måste vara. Det finns en rimlig anledning till att man talar om vårdkedjor där de mest avancerade resurserna finns på ett fåtal ställen.
Att det inte fungerar i Sverige är en annan sak än lokalförsörjningsbehovet. Det beror nämligen på revirpinkande och en väl utbyggd byråkrati som sysslar med tusen och en andra saker än en effektiv sjukvård.

Det finns inga argument som talar emot en lösning där man finansierar sjukvården på andra sätt än via skattsedeln. Tvärtom stärks argumenten för privatfinansierad vård mer och mer när vi följer turerna i Halland.

Saken är nämligen den att privatfinansierad vård i varje givet ögonblick har starka incitament för att vårda försäkringstagarnas pengar för att själv maximera sin vinst.
Exempelvis genom ett rimligt underhåll av sitt befintliga byggnadsbestånd, genom att optimera flödet av patienter som behöver specialistvård och minimera onödig byråkrati som bara kostar pengar.

Men bäst av allt. Med privata försäkringslösningar slipper man politiker som vill bygga äreminnen över sig själva.
Vi slipper detta förbannade kattrakande och myglet i den påstådda demokratins namn. Vinsten blir med all sannolikhet en väl fungerande sjukvård som löser sin huvuduppgift, nämligen att erbjuda invånarna en god sjukvård.

Det vill givetvis inte höga vederbörande höra talas om. Under sin falska flagg av demokrati och mångfald försöker de desperat få oss att tro att detta är väldigt komplicerat och i det närmaste obegripligt. Vi måste hantera frågan med dem själva som ombud.

Detta är givetvis en lögn. Politikerna sitter i klistret för att de satt sig där själva. Med lite god vilja kan vi befria dem från ansvaret i höstens val!