Avhumanisering

Avhumanisering 1

Anders Ygeman har varit ute och snackat igen.

Det var inom en av socialdemokratins specialgrenar han uttalade sig och på ett sätt som just socialdemokraterna gjort till sitt. Specialgrenen var flyktingar/integration, som bör läsas bidragsmigration/integrationsresistens, och sättet att göra andra något mer högra partiers politik till socialdemokratins egen.

Det är nämligen snart ”fria och allmänna” val i vår nordeuropeiska randstat. Som alla andra sossar i ledande position känner Ygeman att Arbetsförmedlingen inte är något vidare trevligt alternativ i höstmörkret. Han har för övrigt vant sig till med en viss levnadsstandard och utsikten att hela statsrådspensionen ska gå till att betala elräkningar synes dyster.

Alla förstår säkert vid detta laget att det gäller uttalandet om hur många människor av visst ursprung som bor i samma område.
Inspirationen kommer från Danmark som satt en gräns vid 30 procent för samma grupp. Man planerar helt sonika att börja riva hus och ha sig.

Socialdemokratin tänker kanske inte gå riktigt så lång. Det blir också svårt i Sverige som procentuellt säkert har fler människor att flytta på. Men vad jag förstår så har Ygeman i alla fall nämnt en siffra på 50 procent.

Om detta tycker ledarredaktionen på min lokalblaska, Hallandsposten, inte. Enligt Viktor Karlsson så är det nämligen ”avhumaniserande”.
Vad den gode (?) Viktor främst hänger upp sig på är att Ygeman talar om dem med ”utomnordiskt ursprung”. Hans inte helt klockrena motargument är att Ygeman lika gärna kunde vara ”utomnordisk”.

Vad Viktor sent omsider får fram är att människor föga kan rå för var de är födda.
”Människor kan inte hjälpa var de är födda. Ingen har förtjänat att födas i ett tryggt och rikt land som Sverige. Det är ren och skär tur, livets lotteri.”

Det är för övrigt ett konstaterande som man omöjligt kan finna några argument emot. Det är vad jag skulle vilja kalla ett oomkullrunkeligt faktum som är hugget i sten.

Sedan börjar dock Viktor att snurra till det. Efter en oväsentlig argumentation om arbetskraftsinvandring så drämmer han till med ett vänsterextremistiskt dunderargument: ”Faktum kvarstår dock att varje människa som stoppas från att komma in i Sverige är orättvist behandlad.”

Vilket säger en hel del om vår nuvarande problematik. Plötsligt framstår det som ganska självklart att patrask som misstänks för brutala mord och gömmer sig utomlands kan få uppehållstillstånd i Sverige utan att vara på plats.
Självklart förstår man att Viktor anser det avhumaniserande att peka ut folk som är totalt integrationsresistenta. Att ställa några som helst krav på dem är klart ännu värre. Det står med all tydlighet klart att de har en gudagiven rätt att befinna sig i landet till vilket pris som helst.

Viktor Karlsson uttrycker mycket klart och tydligt att det ”mycket underligt” att människor som befinner sig i Sverige ska behandlas annorlunda på grund av sitt ursprung.
Konsekvenserna av hans sätt att se på sakernas tillstånd blir att vi omedelbart kan lägga ner alla projekt som syftar till att göra folk av våra ”utomnordiska” bidragsmigranter.

Ingen SFI, inga bidrag eller tolkar hit och dit. Vad Viktor helt enkelt måste avse är att det bästa vi kan företa oss är att per omgående införa en klassiskt liberal politik på området. Jag kan inte annat än välkomna hans åsikt!

Jag vill med anledning av denna självklara slutsats ställa en mycket rak och enkel fråga till Viktor!
Vad ska vi göra istället?

Låt mig svara med vad jag tycker. Först kommer vi överens om att sila snacket och vårda språket. Att ställa krav på bidragsmigranter är inte avhumaniserande.
För det andra kan Viktor och hans vänner kavla upp sina ärmar och bidraga med sin klokskap och sina pengar att rådda i röran. Hjälp stackarna att antingen anpassa sig eller flytta någon annanstans där deras liv kan bli bättre.
Jag och många med mig är vid detta laget så trötta på integrationsdravlet att vi är svimfärdiga.

Det kan vara så att Viktor och hans kompisar börjar närma sig gränsen för vad vanligt hederligt folk kan stå ut med. Det kan vara så att vår lösning blir flera gånger mer ”avhumaniserande” än vad både Ygeman och Viktor kan tänka sig!