Magnus Jönsson

1 miljon

De kommunala skolorna i Halmstad ska i år spara in 45 miljoner kronor, samtidigt har 5 rektorer köpt in massagestolar för över 1 miljon kronor. För att vara exakt har två stolar á 116 000 kronor samt ytterligare fem för det facila priset 184 000 kronor styck inhandlats  på ett leasingavtal som löper under 39 Läs mer…

Politikerstyrd och skattefinansierad sjukvård

Politikerstyrd och skattefinansierad sjukvård är ett återkommande tema för mig. Anledningen till detta är mycket enkel, politikerstyrd och skattefinansierad sjukvård fungerar inte i Sverige. Det tycks heller inte hjälpa hur mycket än våra gravt vänsterblivna riskdagspartier vill att den ska göra det. Det kvittar hur mycket man än debatterar, organiserar och friserar. Med oroväckande regelbundenhet Läs mer…

6 juni

  Idag är det den 6 juni och Sveriges nationaldag. I år firas den med extra allt, det vill säga nästan inte alls, eftersom man fastställt att Sverige den 6 juni 2023 är inte mindre än 500 år gammalt. Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs. Med Gustav Läs mer…

Miljontals!

I Hallandsposten läser jag att miljontals vill emigrera till Sverige. Tydligen är det så att Sverige ändå ligger långt ner på listan över populära länder. Vi hamnar på 21 plats bland rika länder i världen och på 6 plats bland EU-länderna. Endast 10 miljoner skulle vilja emigrera till Sverige om man får tro siffrorna som Läs mer…

Flaggviftning

Om flaggviftning på skolavslutningar kan man anlägga många perspektiv. Ett av de viktigaste perspektiven har tyvärr glömts bort helt och hållet i den svenska debatten. I vårt land anses det inte per definition allmänt fel, och är faktiskt inte olagligt, att uppvisa dåligt omdöme. Tvärtom, att både vara omdömeslös och bryta mot lagen kan utgöra Läs mer…

Skolavslutning

I tider av skolavslutning når mig rapporter att svenska elever känner av betygshetsen. För vissa ska det till och med vara så illa att de upplever ”ångest”. Över huvud taget verkar barn av idag känna och uppleva väldigt mycket, oftast dåligt som det verkar. En orsak till detta kan givetvis att vuxenvärlden hela tiden envisas Läs mer…

Trollen!

När man om trollen, står de i farstun. Bättre kan man inte beskriva att jag igår talade om den svenska skattefinansierade och politikerstyrda sjukvården, en sjuk vård i mycket omedelbart behov av reformer, samma dag presenterar ”energi- och näringsministern” Ebba Busch (KD) ett förslag om parlamentarisk utredning rörande förstatligande av hela baletten. Vi kan börja Läs mer…

Sjuk Vård

Sjukvården är en sjuk vård. Detta trots att vi lever i ett land som funnit den magiska lösningen på hur sjukvården skall bedrivas. Nämligen genom att finansieras av skatter och styras av politiker som välj i så kallat ”allmänna och fria val”. Det bör därför ha kommit som en kalldusch när Socialstyrelsen presenterade den utredning Läs mer…

AI-fusket

Det kommer till min kännedom att man försöker bekämpa AI-fusket. Det är sannolikt en grannlaga uppgift givet det faktum att varenda kotte idag har tillgång till både dator och internetuppkoppling. Dessutom är lärarna jagade av en massa trams som att dokumentera minsta rörelse om nu någon tvärsur vårdnadshavare skulle få för sig att ifrågasätta sin Läs mer…

Civilsamhället!

Det har dykt upp ett utmärkt tillfälle för civilsamhället i Halland att agera! Så är det nämligen att Hallandstrafiken, som är en del av den politikerstyrda och skattefinansierade Region Halland, hittills har låtit skolungdomar nyttja kollektivtrafiken utan extra kostnad under lov. Man kan antaga att detta initiativ fungerat bra för inblandade kommuner och föräldrar, särskilt Läs mer…

Gängproblematiken 2

Gårdagens text om gängproblematiken avslutades med följande slutsats: ”…jag vill utradera gängen från Sveriges yta. Priset anser jag vara oväsentligt. Jag är beredd att ta till alla medel som är tillgängliga och i första hand önskar jag att höga vederbörande sätter hårt mot hårt och kräver rättning i ledet av de som missköter sig. Antingen Läs mer…