Att glädja sig åt det lilla!

Att glädja sig åt det lilla! 1

Den avgående ministären Löfven har i all sin vishet, efter att anmodan inkommit från bidragsMigrationsverket i ärendet, beslutat om följande!

Hallands län skall motta 330 nyanlända personer av de 7500 med ”behov av anvisning till Sveriges kommuner”, som får uppehållstillstånd under 2022.
Länsstyrelsen har tittat på saken och i sin tur, och all den vishet de kan uppbåda, sagt följande: Att de tre södra kommunerna skall inhysa knappt 25 procent, resten hamnar i norra Halland.

Att Halmstad får endast 47 stycken beror delvis på att kommunen tidigare tagit emot många fler. Den starkast bidragande faktorn är dock att arbetsmarknaden för dem som hamnar i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka bedöms vara bättre.
I Halmstad ligger även ett så kallar flyktingboende i Spenshult, antagligen inhyses därstädes de som ännu inte fått uppehållstillstånd. Någon brist på hugande bidragsmigranter råder således inte i kommunen!

Underförstått är alltså att Halmstad kommer få en större drös än bara 47 stycken. Men eftersom de räknas in i en annan kolumn kan dessa rapporteras senare, när folk redan glömt bort de 47 som var i desperat behov av anvisning.

Vi ska också vara medvetna om det faktum att hela 12700 personer beräknas ha ett behov av bosättning under 2022. De 7500 vi talar om här, varav 330 ska till Halland, saknar bara möjligheten att lösa det själv.
Vi får väl antaga att de inte har vad som kallas ett socialt nätverk att förlita sig på i konungariket Sverige. Om det resonemanget stämmer skulle väl resten av dessa 12700 ha det, 5200 personer med andra ord.

En sak som jag tillåter mig att fundera över är vilka jobb, det vill säga arbetsmarknad, som Falkenberg, Varberg och Kungsbacka har?
Den gängse uppfattningen bland höga vederbörande, och en del av lintottarna i landet, är som bekant att folket som kommer hit uteslutande består av raketingenjörer, läkare klara att sättas in i vården och annat högutbildat folk.
Vad jag vet dräller det inte av sådana anställningar i någon av de kommunerna.

Kanske försöker Länsstyrelsen i Halland på en liten fuling i sammanhanget och försöker lämpa över en del på Västra Götaland?
Tyvärr verkar det inte drälla av jobb i området kring Göteborg heller. Det mesta som verkar stå till buds där för ”nyanlända” (som det kallas på byråkratspråk) verkar vara anställning i olika gangsterverksamheter.

Som av en händelse läser jag i lokalblaskan om vådan av en inte alls restriktiv politik rörande bidragsmigration.
Det handlar givetvis om Andersberg, området i Halmstad där ”kulturfestivaler” avslutas med skottlossning, och problemen därstädes.

Givetvis är det vi svenskar som byggt eländet fel. Husen är för höga och avskärmande, folk kan sitta och spana från lägenheterna när polisen kommer. Närheten till stora kommunikationsstråk gör att buset lätt kan försvinna.

På senare tid har dock polisen börjat samarbeta med bostadsbolagen. Sker det exempelvis cykelstölder på ett specifikt ställe kan bostadsbolagen rensa bort häckar och sätta in fungerande lampor som skrämmer bort kriminaldårarna.

Om detta kan man ha många synpunkter. Jag är ingen vän av miljonprogrammen, långt därifrån, men tycker väl svårligen att dess arkitekter helt och hållet kan lastas för patrasket som senare tiders politiker inhyst i husen.
Vidare att det var väl listigt att man sist och slutligen började prata med bostadsbolagen. Hade man haft lite framförhållning skulle det påbörjats för flera år sedan.

Tydligen arbetar polisen med ”livsvillkorsindex” på Andersberg. Slutsatsen är att eländiga villkor ger hög brottslighet. Något högre förtroende för polisen har de boende inte heller, statistiken över brottsligheten kan förövrigt visa fel!

Man gör med andra ord allt för att slingra sig från ett mycket grundläggande faktum i sammanhanget.
De som bor på Andersberg delar inte alla grundläggande kulturella värderingar vi andra har, och som måste till för att leva i Sverige.
Vad det innebär rent praktiskt kan nog mina kloka läsare reda ut på egen hand!

Vi i Halmstad får glädja oss åt att endast 47 stycken ”nyanlända” tvångskommenderas till kommunen nästa år. Man får glädja sig åt det lilla här i livet!