Att förstå vad som händer

Att förstå vad som händer 1

Seychellerna leder vaccinationsligan mot Covid-19 överlägset. Med 61,4 procent av befolkningen färdigvaccinerade, och 69,7 procent som fått första sprutan, slår man till och med Israel på fingrarna.
Trots detta är smittspridningen för närvarande världens kraftigaste. Tio gånger högre än i Sverige, som ändå har den näst kraftigaste i hela Europa.

En ganska rimlig förklaring ger den lilla önationens förväntade medellivslängd och BNP per capita. År 2020 var den 73,47 år. För att hitta samma siffra i Sverige tvingas vi till åren mellan 1981-1985. SCB anger då den förväntade medellivslängden för en nyfödd till 73,55 år.
Covid-19 är en sjukdom som slår hårdast mot relativt svaga människor. Om inte annat förstår man det när vi studerar statistiken rörande Sverige, över 90 procent av dödsfallen har skett i gruppen 60 år och äldre.

BNP per capita är 17 448,27 USD för önationen och 51 615,02 USD för Sverige. Det är alltså ett mycket fattigare land än Sverige. I fattiga länder är människor per definition sjukare och har en lägre förväntad livslängd.

Att skydda sig från infektionssjukdomar är mycket mer komplext än att bara vaccinera folk en masse. Primärt gäller givetvis att skydda sig från smittspridning, vilket inte är så lätt i dagens värld med alla resor härs och tvärs över klotet.
Vi ska vara glada så länge vi slipper någon extra rälig¹ kombination av Covid-19 smittsamhet och Ebolas dödlighet. Skulle det inträffa att vi fick en häxbrygd av dessa låg vi riktigt illa till.

Om det nu är så att virus ändå kommer i rullning är det en stor fördel om befolkningen är frisk och kry från början. De som inte är friska och krya måste isoleras i den omfattning som krävs för att inte bli smittade. Vilket Sverige med sedvanlig precision missade grovt.
Ett stort plus är om omvårdnadspersonal talar landets språk där de är verksamma, och kan förstå muntliga och skriftliga instruktioner på landets språk. Vilket Sverige med sedvanlig precision missade grovt.

Sverige har överhuvudtaget missat att en massa människor i Sverige tydligen inte, av språkmässiga skäl, har kunnat ta till sig information om den pågående dödsmördarpandemin. Myndighetssverige talar om en överdödlighet i denna grupp av trångbodda människor.
Endast för politiker och myndigheter har det kommit som en kalldusch att bidragsmigrationen i detta specifika fallet de facto inneburit ett reellt problem.

Just detta med isolering av utsatta grupper är intressant att studera med utgångspunkt i den svenska officiella statistiken. Man kan titta på siffrorna lite annorlunda och konstatera att antalet dödsfall skulle stannat vid 1541 stycken om gruppen 70+ kunde skyddats perfekt. Där har nämligen 12734 registrerade dödsfall skett.
Fast mer än något annat säger det väl om hur vi ser på äldre människor. Möjligen går det väl också att tillägga något om vikten att endast ta emot en sådan mängd människor som bidragsmigranter att dessa i nödvändig utsträckning kan inlemmas i samhället.

För att förstå vad som händer måste man alltså se till fakta och på en ganska grundläggande nivå förstå hur virus fungerar. Vad som gäller för Seychellerna gäller inte för Sverige.
Seychellerna är ett i alla delar importberoende land som lever på turister. Sverige är en exporterande industrination som bör klara situationen galant, här är (de flesta) bättre utbildade och fysiskt friskare än på Seychellerna.
Omhändertagandet av äldre människor borde vara i toppklass, likaså sjukvården som skulle kunna organiseras så att den kunde växla upp utan problem.
Frågan jag ställer mig är varför det inte är så?

Varför låter vi skrupellösa välfärdskapitalister som Attendo ta hand om våra gamla och hota sina anställda? Varför går sjukvården på knäna samtidigt som regionerna handlägger näringslivsutveckling och folkhögskolor med utbildning till musikalartist på schemat?

Om vi vore ett socialistiskt himmelrike av paradisisk sort borde inget av detta vara ett problem. Då skulle vi alla ligga och dra oss på en strand på Seychellerna och sörpla paraplydrinkar.
Nu är så inte fallet, 2022 har vi en chans att sätta stopp för spektaklet i allmänna och någorlunda fria val. Den som röstar på mig och Klassiskt liberala partiet röstar på en som förstår vad som händer. Vad viktigare är, jag begriper vem som bäst kan hantera ditt liv.
Nämligen du själv, inte politiker och byråkrater!

  1. Dialektalt uttryck för hemsk, obehaglig.

För att vänstermedier och godhetsivrare i allmänhet ska få något att förfasa sig över när jag sitter i riksdagen har jag startat gruppen Sweden Transvaxxits på gab, för oss som inte är vaccinerade med identifierar oss som det. Gå med och reta gallfeber på etablissemanget!