Återbetala Pengar

Återbetala Pengar 1

Eftersom staten i sin oändliga nåd beslutat att återbetala pengar till medborgarna kan vi ta del av vad ekonomer av facket anser att de ska användas till.

För det första måste vi konstatera ett uppenbart faktum. Om allt vore rätt skött från början skulle frågan om återbetalning inte vara aktuell.
Så är det emellertid, och det borde alla vid detta laget begripa, att staten avskyr väl fungerande marknader där utbud och efterfrågan regleras naturligt. Då skulle nämligen höga vederbörande inte behöva lägga sig i och behöva utbetala stöd till en befolkning där vissa går på knäna.
Politikerna skulle helt enkelt förlora sitt existensberättigande, så kan vi inte ha det!

Därför har politikernas huvudvärk under många år varit hur de på effektivast möjliga sätt skulle kunna torpedera Sveriges mycket väl fungerande energiförsörjning.
Som tur är har höga vederbörande haft god hjälp av klimatskräck och solidaritetsbehovet med Europa.Någon omtanke om svenskarnas väl och ve har man inte visat, sedan gammalt anses vi mest vara en belastning som står i vägen för visionerna om en totalt jämställd värd.

Som vanligt tänkte politikerna inte längre än näsan räcker. Med en dåres envishet återkom kalla vintrar, varma somrar och den elintensiva industrin ligger ju där den ligger. Att tillverka ”fossilfritt” är inte precis lätt om det nu är möjligt alls, dessutom ska ju serverhallar för modernitetens olika trivialiteter smällas upp. Samtidigt krävs det el för att baka bröd till folket, till sjukhusen, hemmen, skolorna elbilarna och till och med melodifestivalen!

Till yttermera visso har det visat sig vara, som det heter på politikerspråk, en betydande utmaning att smälla upp vindkraftsparker i tillräckligt stort antal. Om man nu väl får upp vindmöllorna återstår dessutom ett yttepytte-litet problem som för en miljöphascist är som att svära i kyrkan, de fungerar bara när det blåser!

Elände med andra ord! Det har för både hög och låg varit förenade med höga kostnader att få tillgång till elektricitet. Den som har funnits har nämligen i en myckenhet försvunnit ner till kontinentaleuropa som huttrat svårligen eftersom hr Putin inte får sälja gas. Kärnkraften har lagts ner eftersom den numera betraktas som häxkonst.

Politikerna har därför beslutat att de så kallade överföringsavgifterna, som betalas som kaka på kaka när det uppstår brist, ska återgå till våra plånböcker. I praktiken innebär detta att dessa pengar inte kommer användas som tänkt från början, nämligen för att underhålla elnätet. Om detta bryr man sig dock föga. Politikernas tidshorisont sträcker sig maximalt till nästa val, deras livelixir är att lägga sig i och desperat försöka göra sig oumbärliga.
Då är det klart bättre att betala ut en massa pengar än att lösa det grundläggande problemet, nämligen svenskarnas dåliga tillgång till elektricitet.

Även ekonomer gillar att lägga sig i och peta och dona. Därför avråds nu människor som suktar efter sina egna slantar, som medelst en omväg via elektricitetsbolag och staten nu kommer åter, att slösa dem på onyttigheter.
Konsumtion kommer inte på fråga!

Eftersom det är ekonomer som jobbar på olika banker och fondbolag som tillfrågas får man givetvis svar därefter.
Människor rekommenderas att betala tillbaka lån och buffertspara. Nationalekonomer lägger pannorna i djupa veck och bekymrar sig för att detta i praktiken är att likna vid en expansiv finanspolitik. Problemet är givetvis att Riksbanken, eller om vi ska benämna den mer korrekt: Riskbanken, oroar sig för den myckna inflationen.

Enligt uppgifter från experter i ämnet börjar nu inflationstakten dämpas i Sverige. Skada är det då att den primitiva och ohämmade populasen helt plötsligt får tillgång till en massa sköna pengar att slösa på diverse onyttigheter.
Visserligen är det deras egna pengar. Men det är så att säga fel tillfälle att dela ut dem, man vet aldrig vilka tokigheter folk kan ta sig till, nämligen!

Vad ni ska göra med era pengar bryr jag mig inte om. Om jag får några ska jag med en dåres envishet (vilket i mitt fall inte lär bli något problem) försöka återbetala dem till statskassan. Jag önskar nämligen inga allmosor, däremot vill jag att de används till det som var syftet från början. Att stärka elnätet.
Ebba Busch kan redan nu ge mig sitt mobilnummer så jag när pengarna betalas ut kan Swischa tillbaks dem till henne.
Detta är en kulle jag är beredd att dö på!