Är Knark Bra?

Är Knark Bra? 1

Är knark bra eller dåligt?

Frågan är fullt rimlig att ställa här i Sverige eftersom endast de två synpunkterna verkar vara godtagbara att ha. Eller så är det helt enkelt så att båda ytterkanterna missar den väsentliga frågeställningen, nämligen om vuxna människor ska få bestämma själv.

I svagt ögonblick råkade jag nämligen lägga ut en omröstning på Twitter där folk fick svara på om de sa JA eller NEJ till KLP:s hållning i narkotikafrågan.

Frågan löd: ”Klassiskt Liberala Partiet anser att självskadebeteende ska vara en vårdfråga, inte en polisfråga. Vi vill därför se en avkriminalisering av droganvändning och en fullständig legalisering av cannabis. Håller du med?”

Den som läst vårt partiprogram kan konstatera att den är saxad direkt därifrån.

Jag trodde, enfaldigt nog, att delen om ”självskadebeteende” helt självklart skulle tolkas som missbruk, vilket då särskiljer från bruk. Det senare fallet, bruket av droger, är något helt annat än det förra, missbruket.

Så tolkades det dock inte av en del på Twitter. Man läste in att allt bruk av narkotika skulle vara ett självskadebeteende, vilket det alltså enligt min uppfattning inte är. Det är inte heller KLP:s uppfattning.
Vad vi menar är att brukare av narkotika ska lämnas ifred. Vidare att missbrukare inte är en fråga för polis och rättsvårdande myndigheter, de är en fråga för vården.

Givetvis ilsknar den andra sidan av opinionen till om man vågar yttra sig så. De anser att beteenden som de tycker är icke önskvärda skall skambeläggas och straffas bort. Att det inte fungerar bryr de sig inte så mycket om. Men som en parentes kan vi konstatera att kriminella beteenden som eventuellt är ett resultat av narkotikamissbruk är möjliga att lagföra ändå.

Vad är då min egen ståndpunkt?

Jag anser att vuxna människor ska få bestämma själv, så enkelt är det. Något intresse av att moralisera har jag inte heller.
Mår man bra av att röka på så är det ens egen ensak. Om man gör något straffbart under ruset så får man i laga ordning ta ansvar för det.
Jag tycker även att vuxet folk ska kunna ta tyngre droger utan att statsmakten för den skull ska jaga dem. Så länge man inte skadar andra är det inget att bry sig om.

Sedan kan man givetvis, om intresse finns, ställa sig frågan om knark är bra?
Men för mig, vars politiska målsättning helt enkelt är att på aggressivast möjliga sätt inte lägga mig i människors liv, är den tämligen ointressant. Det finns andra som är mer intresserade av att moralisera och lägga sig i, låt dem sköta den saken.

Fler borde för övrigt acceptera att folk kan tycka olika. Majoriteten måste sluta moralisera. Något hopp om att frågan ska bli mindre polariserad har jag dock inte, statsmakterna har nämligen lyckats alltför väl i sina desinformationskampanjer om att allt narkotikabruk innebär civilisationens undergång och fall!