Ännu mera Signaler

Ännu mera Signaler 1

Som om etern inte var full av dem, här kommer ännu mera signaler!

Ni kommer kanske ihåg texten om förbud mot adventsbelysning jag publicerade den 25 november. Om inte har ni länken till den här.
Det visar sig nu att ännu en kommun i Halland, nämligen Hylte, vill visa sig på styva linan och bidra till lägre elkonsumtion.

Hylte är dock något mildare än Halmstad på det sättet eftersom man undantar skolorna i kommunen. Det handlar om åtta grundskolor i sex olika tätorter samt gymnasiet/vuxenutbildningen på Kompetenscentrum i Hyltebruk.

I Hylte kommun är det alltså så att bara kommunaltjänstehennen får klara sig utan den för decembermörkret så uppiggande belysningen. Till skillnad från Halmstad kommun är man dock betydligt mer storvulen i sin motivering till att släcka ner belysningen för de utsjasade kommunalarbetarna.

Där Halmstad på sin höjd ville signalera till uttröttade skattehjon till invånare att kommunen inte slösade rent allmänt så tar Hylte i så att man nästan spricker!
Kommunchefen, Emma Gröndahl, uttalar följande; ”…vi som är anställda får helt enkelt klara oss utan ljusstakarna i år med tanke på energiläget i världen…”

Vi måste fråga oss om inte Emma kanske drabbats av lätt hybris med tanke på att antalet anställda i kommunen (senast någon brydde sig om att räkna efter, 2017) låg på drygt 1000 personer. Visserligen har den siffran sannolikt ökat något sedan dess, dylika organisationer tenderar att svälla snarare än bantas under tidens gång, men jag har svårt att tänka mig att man skulle ha någon reell inverkan på ”energiläget i världen”.

Dessutom är väl exempelvis lärare och undersköterskor också anställda av kommunen. Eftersom dessa båda grupper, då äldreboenden i Hylte liksom i Halmstad är undantagna (fast inte skolorna i Halmstad, bara i Hylte), kunna dra sitt strå till solidaritetens altare?
Kanske får kommunen kompensera dessa grupper ekonomiskt för deras offer i denna sak?

För övrigt är det väl så, om vi får tro på vetenskapsmännen (och kvinnorna, för den delen) att energi till sin natur är oförstörbar.
Det enda vi människor kan ta oss till är att på olika sätt omvandla den till olika slags tillstånd. Sålunda är energiläget som det alltid varit i världen och kommunchefens argument ännu tunnare!

Det är en evig tur att beslutet fattats i Hyltes kommunledningsgrupp, där Emma Gröndahl ingår, det vill säga på administrativ nivå och inte av politikerna.
Den senare gruppen har haft nog av mankemanget efter höstens val. Som vanligt röstade inte valboskapen helt korrekt och politikerna har haft fullt sjå med att försöka tolka valresultatet och bilda olika samarbeten och allianser för att värna demokratin.
Vid detta laget är de säkert helt utmattade av det ansvar som tagits.

Vi får nog återkomma om initiativet i Hylte var helt avgörande för att rädda ”energiläget i världen”!