Angiveri

Angiveri 1

Den högst eventuella lagstiftningen kring angiveri upprör känslorna i Sverige.

I min lokalblaska Hallandsposten skriver tjänstgörande riskdagsledamot Christofer Bergenblock (C) ett mångordigt debattinlägg i frågan och menar att ”Trilskande personal ska kunna straffas om de inte följer informationsplikten”.
Formuleringen är givetvis väl vald eftersom ”trilskande” för tankarna till något helt annat än det faktiska lagbrott som den medvetna handlingen att inte informera faktiskt kan komma att vara. Det är för övrigt helt oklart hur en högst eventuell lagstiftning kan komma att se ut, vi får hålla det för troligt att Christofer Bergenblock mycket väl känner till den saken.
Att han väljer att gå till frontalattack beror på att det är vad som krävs av honom om han ska kunna räkna med en fortsatt riskdagskarriär.

För Centerpartiet, vissa tycker att Cekten är en bättre benämning, vore det givetvis en oerhörd prestigeförlust om Tidöavtalets överenskommelse om att offentliganställd personal ska ange illegala personer i Sverige blir verklighet. Cekten har nämligen investerat mycket egen kraft och tonvis med skattebetalarnas pengar i mottagandet och den högst suboptimala integreringen/assimileringen av bidragsmigranter i Sverige.
Man kan tänka att Christofer Bergenblock skulle anse det särskilt nesligt. Han har nämligen av Centerkvinnorna i Halland utsetts till årets centerkvinna 2021. Det får hållas för sant och visst att bidragsmigrationen huvudsakligen är ett radikalfeministiskt projekt.

Vad få, inklusive Christofer Bergenblock, tänker på är det förhållande som råder mellan den offentliganställde och arbetsgivaren. I sak är det så att vi alla är deras arbetsgivare och  makten över dem måste således utgöras av vad som lagstiftas i riskdagen.

Regeringsformen är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas.
I 1 kapitlet 1 paragrafen står det att läsa följande:
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.”

Av det kan vi dra slutsatsen att Tidöavtalet och dess innehåll är ett utslag av folkviljan, svenska folket har röstat för att det skulle komma på plats, och att den ”offentliga makten”, där myndighetsutövning såsom sjukvård och utbildning ingår, utövas under lagarna.
Egentligen borde det vara onödigt att säga det men jag gör det ändå, detta gäller alltså även om man råkar ogilla den förevarande lagstiftningen. Det gäller även om man röstat på något av de politiska partier som inte har med den nuvarande beslutsmajoriteten i riskdagen att göra.
Det är en grundlag, det är något vi kommit överens om ska gälla för att undvika kaos. Det är inte fastslaget i sten, men det anses ändå så viktigt att ändringar endast får genomföras om man haft ett val mellan de två omröstningarna i riskdagen.

Med detta sagt är det dags att släppa en liten bomb som säkert rör om i grytan. Jag är i grund och botten också motståndare till den föreslagna lagstiftningen.¹ Som klassiskt liberal är jag dock förmögen att hålla fler tankar än en igång samtidigt och inser därför att någonting måste göras åt illegala individer som uppehåller sig i landet.
Jag avundas inte de offentliganställda som får kravet på sig men inser faktum, någon måste ta det ansvar som exempelvis Christofer Bergenblock och hans partikamrater eller S, MP och V och alla andra skyldiga inte vill ta.

En viss tröst är det i alla fall att många offentliganställda och särdeles vänsterblivna som röstat för dagens situation i Sverige nu får surt tillbaka.
Det är som man bäddar som man får ligga, helt enkelt!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

 

  1. Vi behöver inte mer stat och statligt ingripande, vi behöver mycket mindre av den varan.