Ange!

 

Ange! 1

Mycket prat är det om att ange folk just nu!¹

Bland annat har Göteborgs kommun fattat ett principbeslut om att någon eventuell angivarverksamhet vill den politiska majoriteten därstädes inte veta av. För en klassisk liberal som önskar att kommunerna ska göra uppror mot staten hörs det som trevligt och bra, åtminstone tills man tänkt efter något litet.

Är det nämligen inte så, funderar den klassiska liberalen, att kommunerna i Sverige får en massa pengar av staten?
Samma gäller för övrigt Sveriges regioner där personalen också har synpunkter på en högst eventuell lagstiftning gällande människor som illegalt uppehåller sig i landet.

Det kan tänkas att saken är mycket enkel. Är det så att man inte tänker lyda lagen (eller rättare sagt, en eventuell lagstiftning) så ska man väl inte heller ta emot några stålar av staten? I en demokrati får man ju ta det goda med onda, eller hur?

För att underlätta för mina läsare att ta ett helhetsgrepp om frågan tänker jag fatta mig kort och undvika att skriva folk på näsan. För att ni ska kunna bilda er en egen uppfattning presenterar jag hårda siffror om vad kommuner och regioner får från staten eller betalar in till densamma. Därefter kan ni själva bilda er en uppfattning om deras ställningstagande inför den ännu eventuella lagstiftningen!

Här kan ni läsa om statsbidrag och utjämning till kommunerna under 2022!

Här kan ni läsa om utjämning för regioner!

 

  1. I enlighet med det avtal som den nuvarande ”regeringen” slutit med stödhjulet SD har man startat en utredning om statligt, regionalt och kommunalt anställda ska rapportera till berörda myndigheter om man träffar på någon som uppehåller sig utan lov i Sverige.