Allmänna Funderingar

Allmänna Funderingar 1

Nu följer några allmänna funderingar över det rådande läget som kommer uppröra sinnestillståndet hos känsliga läsare!

Tanken på att Twitter är någon sorts mänsklig rättighet som alla ska kunna ta del av hur mycket som helst är givetvis helt fel. Twitter är ett företag vars huvudsakliga uppgift är att skapa ett mervärde för sina ägare, vinst kallas det i mer vardagligt tal.
Som konsument har man dock en rättighet som är guld värd i dagens digitaliserade värd. Du kan aktivt välja att inte vara en produkt genom att exempelvis avstå från att använda Twitter.

Problemet som många människor har är självklart att de har svårt att förstå att andra måste tjäna pengar för att saker och ting ska rulla på. En icke föraktlig del av den svenska befolkningen önskar exempelvis ”gratis kollektivtrafik” och tror på fullaste allvar att maten som serveras i för-/grund- och gymnasieskolor är ”gratis”.
Befinner man sig i en sådan intellektuell uppförsbacke är det klart svårt att komma runt tanken att exempelvis Twitter skulle vara annat än gratis att använda.

Givetvis är det så att just dessa människor är de som mår bäst av att begränsa sin användning av Twitter. De skulle må mycket bättre av att slita sig från sina elektroniska enheter och gå ut för att känna doften av nyfallet regn och kittlingar av gräs under fötterna.
Se det som en gåva från hr Musk att han gör det som ni älskar att era politiker gör för er i riskdagen, nämligen lägger sig i era liv och till och med tvingar er till vissa beteenden!

En annan fundering, jag skulle gå så långt att kalla det för ett oomkullrunkeligt faktum, är att färre skulle dö på Medelhavets vågor (eller rättare sagt under dem) om de inte gav sig ut på havet i inte alls sjövärdiga båtar och fartyg.
Just den åsikten uppfattas i vissa kretsar som djupt kontroversiell. Att i sammanhanget påpeka att föräldrar har det yttersta ansvaret för sina barn är ett säkert recept för att bli rullad i tjära och fjädrar.

Anledningen till detta är i bästa fall ett lite löst resonemang att de som dör sägs fly från hopplösa omständigheter. I värsta fall är det bara allmänt synd om den. I vilket fall som helst är det tydligen bland annat min plikt att se till att de får en trygg resa till Europa och härstädes bereds möjligheterna till vad som betraktas som ett värdigt liv.
De som företräder de åsikterna är förvånansvärt ofta samma personer som ”skulle må mycket bättre av att slita sig från sina elektroniska enheter och gå ut för att känna doften av nyfallet regn och kittlingar av gräs under fötterna.”
För dessa människor finns inte ett enda problem som någon annan kan lösa genom att vi kastar en massa skattepengar i sjön, vilket kommer ske rent bokstavligt i fallet med de som drunknar på Medelhavet.

Detta leder mig till den tredje funderingen. Nämligen att Frankrike just nu upplever vådan av en illa integrerad och i mycket stora delar skattefinansierad subproletär och illa integrerad underklass.
Människor, i den mån de kan kallas det, som visserligen överlever i Frankrike men knappast kan skyllas för att ha ett värdigt liv i någon större utsträckning. Det är en föraning om vad som ska komma skall i resten av Europa om det visar sig illa.

Frankrike är i viss utsträckning ett specialfall med tanke på sin koloniala historia. Som helhet betraktat går dock situationen att applicera också på Sverige.
Kulturellt aparta människor som visserligen har det bättre än i sina ursprungsländer men också saknar en genuin förankring i det nya landet. När de reagerar på det som uppfattas som orättvisor gör de det genom besinningslösa upplopp och våld, hederlig klanmentalitet helt enkelt.

Sverige har med viss sannolikhet lyckats undvika svåra upplopp av det enkla skälet att här är den kritiska massan ännu ej tillräckligt stor. De som skulle utgöra den är upptagna med att bekriga varandra i akt och mening att skaffa sig och försvara marknadsandelar i narkotikahandeln, samt lösa hedersrelaterade konflikter, för att därtill orka begå upplopp.

Den dagen de lyckas bilägga sina konflikter om marknadsandelar och annat ligger vi dock ännu mera illa ut än vad vi gör idag. Det kan för övrigt inte uteslutas att gnistan kommer att tändas till en rasande brand även här. Osvuret är bäst i dessa sammanhang, också i Sverige är det så att en stor del människor överlever utan att i egentlig mening leva

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

  1. Inte för att de i särskilt stor utsträckning tycks anse det vara ett dåligt liv. Om så vore fallet skulle de med visshet söka sig någonstans där de fick göra nytta. Men för oss andra som ska finansiera eländet och samtidigt försöka mota deras impulser att påverka vår kultur är det en dålig affär.