Akuta Problem

Akuta Problem 1

Sverige har många akuta problem. Ryssen är inte ett av dem.

Man förleds annars lätt att tro just det när försvaret skrapar ihop vad de har och med hjälp av internationella organisationer transporterar knektarna till Gotland.
Självklart ställer media gärna upp och fotograferar stridsfordon som rullar och soldater patrullerande i Visby hamn. Jag kan förstå dem. Covid börjar bli något uttjatat vid detta laget och annonsplatserna ska ju säljas trots detta.

Men något oväntat är att Expressen vågar ta upp den muslimska påverkanskampanjen som under en tid pågått. Vi har tidigare, bland annat av kvällspressen, informerats om att våra vänner från främre Orienten mestadels består av lättanpassliga raketforskare, läkare och andra hyvens män och kvinnor.

Låt mig börja med att säga vad jag tycker om svenska socialtjänster. I huvudsak har jag ingen åsikt alls om dem. Personligen har jag under en en period i mitt liv haft ganska mycket att göra med dem. Själv var jag bra snurrig då. I efterhand har jag förstått att de stackarna jag rök ihop med, socialtanterna på golvet, nog försökte sitt bästa.

Det finns givetvis folk i min omedelbara närhet som har andra synpunkter. Bland annat synbarligen hederligt folk som kämpar om vårdnaden för sina barn. Det finns också exempel på hur socialtjänsten gjort fatala missbedömningar, exempelvis det med flickebarnet som kallades ”lilla hjärtat”.

Om socialtjänstens hantering äldre unga finns också mycket vi kan orda om. Men frågan där är väl om det inte är ett allvarligt systemfel  än enbart en socialtjänst som havererar.

Med det sagt kan vi återvända till till muselmanernas påverkanskampanj.
Saken är den att så kallade sociala medier översvämmas med orelaterade filmer och skarvningar om ”stölder av muslimska barn” som en så kallad Iman i Malmö uttrycker det.

Den påstått religiöst lärde karln kokar igång ganska ordentligt och kastar ur sig följande analys: ”Inte en enda jude har de tagit. Varför tar de bara muslimernas barn? Och speciellt arabernas, och somaliernas, irakiernas och syriernas… varför?”

Ja, det är verkligen en intressant fråga! Håller svenska myndigheter på att vakna upp och inse riskerna med att växa upp under suboptimala förhållanden i muslimska hem? Försöker svenska myndigheter indoktrinera mängder av muslimska barn för att sedan skicka ut dem till ”urten” för att skapa ordning och lugn? Det skulle kanske vara en bra lösning för att få rätsida på notorisk integrationsresitenta typer att smida medans järnet är varmt, det vill säga när de är unga och relativt lättpåverkade.

Eller är det helt enkelt så att muselmanerna gått ett steg längre i sina försök att omforma det västerländska Sverige till en enligt deras uppfattning gudfruktig muslimsk stat?

Alternativet att topplocket smällt hos muslimerna är för vettiga människor en för naiv bedömning. Självklart är det så att dessa envetna typer ansett tiden mogen för att utveckla sin avskyvärda syn på hur det svenska samhället ska ombildas till deras idealstat.
Just i Malmö har för övrigt ett nytt muslimskt parti tidigare under februari månad gått ut och marknadsfört sig inför valet. Man kan anta att det ena hänger ihop med det andra.

Vi kan jämföra denna sak med hur jag agerade förra året när jag storsint erbjöds att börja jobba i USA. Lön och förmåner skulle vara ohemult bra. Jag övervägde skarpt att flytta mitt pick och pack och dra.
Tyvärr föll det på en avgörande punkt. Den amerikanska kulturen är inte min kultur, att anpassa sig till något som är så väsensskilt från hur jag i grund och botten är går inte för min del. Tokigheterna fick anstå, och jag är som synes fortfarande i Sverige.

Militanta muselmaner ser sakerna på ett annat sätt. De flyttar gärna runt stora delar av jorden för att kunna ta del av förmåner, både pekuniära och andra, som inte existerar hemma hos dem. Att andra länder för dem har avvikande kultur struntar de i bästa fall i, i värsta fall ser de det som en grov förolämpning.
I deras föreställningsvärld är Sverige förtappat och ska korrigeras enligt deras synnerligen primitiva föreställningar. Att de startar politiska partier och massiva påverkanskampanjer är utstuderade delprojekt i omdaningen. Att deras föreställningar om idealsamhället redan gått på pumpen i hemländerna väljer de att bortse ifrån.

Det börjar bli dags att begripa detta även för svenska myndigheter och svenskar i allmänhet. Den bästa lösningen är fortfarande att packet ska ut, ju förr desto bättre!