AI-fusket

AI-fusket 1

Det kommer till min kännedom att man försöker bekämpa AI-fusket.

Det är sannolikt en grannlaga uppgift givet det faktum att varenda kotte idag har tillgång till både dator och internetuppkoppling.
Dessutom är lärarna jagade av en massa trams som att dokumentera minsta rörelse om nu någon tvärsur vårdnadshavare skulle få för sig att ifrågasätta sin telnings betyg. Dessa anses vara viktiga för barnens fortsatta karriärer. Om det speglar en verklig bakomliggande kunskap tror jag inte man bryr sig lika mycket om.
Dessutom sysslar nästan alla utbildningsnivåer med den aparta examinationsmetoden som kallas hemtentor. Eller som många studenter nog tänker på saken, en massiv fuskmöjlighet.

I det korta perspektivet finns det givetvis bara en sak att göra. Nämligen att förbjuda digitala läromedel och hemtentor. Det bör för övrigt vara lättare än man tror, mig veterligen lyckades samhället utvecklas mycket bra också i fördatorisk tid. Så bra gick det att man till och med lyckades att skapa internet, databaser och alla upptänkliga former av digitala hjälpmedel.

I det långa loppet kan jag tänka mig att man måste försöka med något svårare. Nämligen att återskapa tilliten till en den gamla hederliga metoden som kallas för pluggande. För ungdomar som inte känner till begreppet så betyder det (i princip) att man antecknar på lektionerna och sedan sitter och nöter in eländet efteråt.
Det betyder däremot inte att man söker upp svaret i en gigantisk databas och sedan låter sig nöjas med det. Det betyder inte heller att man ser till att få hela uppsatser skrivna av artificiell intelligens.
Vi kan kort sammanfatta det på följande sätt, man gör jobbet själv med sin egen hjärna!

Jag kan förstå att det låter både jobbigt och svettigt, risken är dessutom stor att man börjar tänka kritiskt och skaffar sig andra förmågor än just lockelsen till ett omedelbart behov av lusttillfredsställelse. Vi ska inte ens nämna faran för allvarliga skärsår av papper när man slår i olika böcker.

Vi kan antaga att den massiva risken för självständigt tänkande samhällsmedborgare är en viktig orsak till att politiker ser med fasa på risken att skolan avdigitaliseras.
Så erbarmligt korkade är de nämligen inte att de helt har missat vad som hände för mycket länge sedan i Sverige när proletariatet började folkbilda sig ute i stugorna, resultatet var minst sagt samhällsomvälvande. Sådana revolutioner vill inte de styrande ha för många av, därtill trivs man för bra vid köttgrytorna.

Trixet för politikerna är hur man ska hålla folket lagom i schack samtidigt som det inte helt regredierar till byfånar. Åtminstone inte hela befolkningen på en och samma gång. Det är (åtminstone delvis) en helt annan sak att vissa avgränsade grupper i det närmaste hålls som bidragsslavar ute i orten.
En någorlunda god del av folket måste ligga på en rimlig intellektuell nivå för att samhället ska kunna rulla på. Det är den gruppen som hotas av AI-tramset, därför ska det motas i grind medans tid är.

Jag, och jag är som bekant ur politisk synpunkt närmast att betrakta som en dissident, tycker att det bästa vore att krossa systemet som sådant. Skrota statliga läroplaner och det kommunala ansvaret för att hålla med skolor. Bättre är att överlämna ansvaret till föräldrarna.
Till högre utbildning inför man helt enkelt antagningsprov.

Vissa kommer då påstå att aspiranterna till högre utbildning kommer studera för att klara antagningsproven istället för att som nu få en bredare utbildning. Det argumentet faller på att de just nu försöker toppa sina betyg utan att egentligen begripa någonting.
AI är bara ett mycket sent verktyg i den verktygslåda som ungdomarna och deras föräldrar har för att slippa det förhatliga pluggandet.

Man kan sammanfatta det på följande vis: AI visar bara ytterligare på att dagens system kommit till vägs ände och behöver demoleras för att vi ska kunna ordna med något bättre!