Aftonbladet och Maskuliniteten

Aftonbladet och Maskuliniteten 1Zina Al-Dewany är läkarstudent och lördagsskribent på Aftonbladets ledarredaktion. Det är väl så, kan man tänka, att studierna vid Karolinska Institutet inte precis är till övermåttan betungande. Alternativt är Zina Al-Dewany en vaken och pigg kvinna med karriärsocialistiska ambitioner och stor arbetskapacitet.

I hennes senaste alster kan vi läsa att Osunda normer styr arbetarmän till SD.
Som stöd för sin uppfattning tar hon spjärn i officiell statistik och rapportering, vilket alltså tyder på att läkarstudenterna på Karolinska Institutet i någon mån har begripit undervisningen vi skattebetalare bistår dem med.

I en rapport från Jämställdhetsmyndigheten betitlad ”Maskuliniteter och ohälsa – en översikt” konstaterar hon (riktigt) att; Män väntar längre än kvinnor med att söka vård, oavsett om det handlar om ont i bröstet eller psykiska besvär. Men normer om att vara stark och klara sig själv leder inte bara till sämre hälsa för männen, utan påverkar även kvinnor och barn negativt.

Så långt är alltså allting gott och väl. Eftersom jag själv innehar en yrkeslegitimation från Socialstyrelsen som kräver att jag arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet kan jag bara nicka instämmande.

Sedan ett följer ett kortare resonemang om psykisk ohälsa. Den ökar mest bland kvinnor men det är männen som oftast tar livet av sig.
Också det stämmer med verkligheten. Män har en konstig idé om att ensam är stark och att bra karl reder sig själv.
Därefter går tyvärr Zina Al-Dewany in i komplett socialistläge och börjar snurra till det.

Enligt henne är denna manliga syn på sakernas tillstånd typisk för högern.

Enligt en undersökning fån SVT/Novus i februari 2020 är det så att SD och M är de i särklass två största partierna för unga män i åldern 18-29 år. Motsvarande för kvinnor i samma ålder är V och S.

Här gör sig kandidaten, utan att man behöver titta närmare på underlaget för SVT/Novus undersökning skyldig till ett generalfel.
Oavsett om undersökningens resultat stämmer är nämligen unga män, 18-29 år gamla, inte representativa för alla svenska män. Långt därifrån skulle jag vilja påstå.

Zina Al-Dewany menar, baserat SVT/Novus undersökning, att män som röstar på SD och M inte vet sitt eget bästa och viftar bort smärtan i bröstet.
Typiska översittarfasoner med andra ord. Eller grav socialism, som det också kallas. Det finns förövrigt tusen och ett skäl till att folk mår dåligt som man kan lösa på bättre sätt än en socialistiskt planstyrd sjukvård.

Det är lite beroende på hur långt Zina Al-Dewany har kommit i sin utbildning. Men nog borde hon kunna ställa upp åtminstone en handfull andra modeller för mäns hälsa än att drygt hälften av alla män mellan 18-29 år säger sig vilja rösta på SD och M.

Inte ens för en student på Karolinska Institutet kan det vara helt okänt att män rent generellt har en kortare medellivslängd än kvinnor. Det borde ge till och med Zina Al-Dewany en hint om att problemet kanske ligger på ett annat plan än det politiska.
Om inte får nog undertecknad, som själv har en mycket närstående person som studerar till läkare, undersöka vad som pågår!

Att genusvetare och annat löst folk studerar genompolitiserade och sönderideologiserade program är väl en sak. Men läkare hanterar viktiga saker som liv och hälsa!

Sannolikt är saken enklare än man tror.
De som röstar på SD och M är trötta på vänsterns form av genus- och HBTQ-certifierad socialism. De vill ha den form av socialism som SD och M förespråkar.

Vill man ha frihet röstar man istället på mig och Klassiskt liberala partiet till riksdagen 2022.