Abortera Staten

Abortera Staten 1

Så kom då USA:s högsta domstol med århundradets mest förväntade beslut.

Domstolens majoritet hade lusläst den amerikanska konstitutionen och noterat att den inte innehåller några formuleringar om individens fri- och rättigheter som ger kvinnor rätt att bestämma om de vill behålla eller abortera ett foster. Med andra ord en rationell slutsats som kan dras av alla som tolkar lagen bokstavligt.
Just bokstavlig tolkning av konstitutionen är det som den konservativa majoriteten därstädes håller för det riktiga förhållningssättet.

Man håller med andra ord hårt på subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I USA:s fall på delstatsnivå.
Högsta domstolen anser att detta med aborter inte är något USA som stat ska ha nåra synpunkter på. Det överlämnar man med varm hand till de som sitter närmare det amerikanska folket.

Sedan finns det andra synpunkter på sakernas tillstånd. Anledningen till detta är att vänsterister inte anser att några rättigheter existerar med mindre att att de lagfästa och omfattar precis alla. Tanken på att människor ska få bestämma själva eller i sina lokala lagstiftande församlingar existerar inte för dem.
I ärlighetens namn får jag väl påpeka att många ute på högerkanten verkar tycka samma sak. På det sättet, att land skall med lag byggas, råder det konsensus i USA. Man har bara så erbarmligt svårt att komma överens vilka lagar som ska gälla.

I Sverige har givetvis en samlad vänster gått helt bärsärk över beslutet. Man kan undra varför, här är debatten om detta mer eller mindre avsomnad. Förmodligen beror det på att det enda partiet som kan tänkas ha samma synpunkter i frågan som amerikanskt ytterhöger, Kristdemokraterna, bedömer utsikten att driva frågan som mindre lyckad. Vilket jag, som inte delar deras socialistiska syn på tillvaron, håller med om.

Det hindrar givetvis inte Kristdemokraterna från att arbeta med frågan lite mer diskret. Sidoorganisationen KD-kvinnors ordföranden Sarah Havernaas, tidigare styrelsemedlem i organisationen Människovärde¹, är med och utformar partiets jämställdhetspolitik.
Men att utifrån det dra slutsatsen att det inom överskådlig framtid kommer ske en omsvängning av abortpolitiken i Sverige är, i bästa fall, ett tecken på lätt hysteri.

Kristdemokraterna har nämligen att förhålla sig till både samarbetspartier i en eventuell ”borgerlig” regering, samt en säkerligen trilskande riksdag som mer än gärna lägger krokben för hela baletten om abortfrågan kommer upp på bordet. Eftersom Ebba Busch är en klipsk partiledare som precis som alla andra socialister mest är ute efter makt för maktens egen skull avhåller hon sig nog från den heta potatis som abortfrågan utgör.

Samma sak gäller för Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna. Han har ungefär tusen och en bättre saker att hantera än att snubbla på målsnöret genom att andas högt om vad hans partis djupare lager har för egentliga åsikter i abortfrågan
Moderaterna är för utslätade för att ha någon egentlig åsikt alls och Liberalerna är nog bara glada om de (tyvärr) överlever valet.

Vad gäller då för Klassiskt liberala partiet?
Vi förespråkar inte någon lagändring angående abort.

För vänstern i Sverige är det givetvis en tacksam sak i dessa tider att USA:s högsta domstol fattat detta beslut. Det innebär nämligen att de kan blanda bort korten och sjunga statens lov.

Man håller tyst om att flera delstater inte kommer inskränka rätten till abort eftersom de nu får bestämma helt själva. Självklart undviker vänstern den lilla detaljen att vad amerikanare kommer fram till inte per automatik måste gälla här i Sverige.
Men tiderna är tuffa och vänstern vill för allt i världen inte behöva ställas mot väggen för sina egna misslyckanden, därför gapar man och skramlar allt man kan över denna fråga.

Slutsatsen från min sida är att den enda rimliga slutsatsen borde vara att helt enkelt abortera staten och låta människor bestämma själv.
Att det skulle kunna gå så väl lär tyvärr stanna vid en from förhoppning. Den minsta gemensamma nämnaren för både förespråkare och motståndare till aborter är som sagt att de gärna vill bestämma över alla andra.
Det är det som driver på konflikten.

  1. Föreningen Människovärde, Wikipedia.