Abort

Abort 1

Klassiskt liberala partiet har ingen anledning att göra politik av svenska kvinnors möjlighet till abort.

Under rubriken ”Kroppslig integritet och självbestämmande” på hemsidan konstateras kort att ”Klassiskt Liberala Partiet förespråkar inte någon lagändring angående abort.”
Andra bullar är det som bekant i USA där Högsta domstolen uppenbarligen förbereder en förändring av inställningen till abort.

Vad Högsta domstolen vill göra är att återföra besluten om aborträtten till delstaterna. Med andra ord skall beslutet, i sann klassisk liberal anda, tas lokalt snarare än centralt. Det är en givetvis en syn på sakernas tillstånd som jag inte annat kan än hylla!

Mina uppmärksamma läsare har säkert vid detta laget konstaterat att jag inte skriver ”rätt” till abort, utan ”möjlighet”.
Anledningen till det är mycket enkel. En abort ska nämligen aldrig vara en gudagiven rättighet, möjligen en nödvändig sista utväg.
Eller för att uttrycka det annorlunda. Abort får aldrig betraktas som en preventivmetod.

I USA verkar det tyvärr bara finnas två möjliga ståndpunkter i frågan. Antingen är du för, eller så är du emot. Något utrymme för nyanser finns det inte.
En perfekt beskrivning av USA av idag med andra ord, svart eller vitt!

Vad båda sidor missar är egentligen det mest självklara av allt. Den fråga som är den viktigaste av alla är rätten till sin egen kropp.
I abortfrågan kompliceras det hela uppenbarligen av att en tredje person blandas in, nämligen fostret. Samt givetvis religiösa, och oreligiösa, uppfattningar om när livet börjar och livets helgd.

För vänstern kan det tyckas att saken är tämligen enkel eftersom de förespråkar fri aborträtt.
Fast i själva verket, om man tänker efter, så går deras argumentation ut på att människor ska slippa ta ansvar, och att denna ansvarslöshet ska stadfästas i lag.

Män ska slippa ansvaret för att de faktiskt kan skjuta skarpt och kvinnor för att de faktiskt kan bli gravida. Vidare accepterar man mer eller mindre sexuellt våld mot kvinnor som kan resultera i graviditet.
Vad vänstern egentligen gör är att rycka på axlarna åt hela problematiken och hävda en rätt till abort som inte finns.

Istället ska både män och kvinnor ta ett individuellt ansvar för sin fortplantningsförmåga, precis som vi får ta ansvar för allt annat i våra liv. Det kan för övrigt inte vara en nyhet att könsmogna individer kan föröka sig.
Hur män som ägnar sig åt våldtäkter ska hanteras tar jag inte upp här. Texten är nämligen avsedd att spridas bland annat via Facebook, de blir lätt tjuriga om jag avslöjar för mycket.

Man kan i sammanhanget konstatera att föräldrar har ett mycket stort ansvar för att fostra och leda sina barn i dessa frågor.
Problemet med vänstern är att de verkar totalt översexualiserade utan att betänka konsekvenserna, vilket bland annat inbegriper oönskade graviditeter.

Man kan då ställa den mycket rimliga frågan varför Klassiskt liberala partiet inte vill se några förändringar i Sverige. Jag verkar exempelvis vara en sur gammal gubbstrutt som önskar förvägra folk att ligga runt som de vill.

Anledningen är vi inte upplever det vara ett problem här i landet. Att amerikanarna har annorlunda synpunkter på sakernas tillstånd är deras ensak.
Om det fungerar behöver man inte laga det. Att det med stor sannolikhet, och nu går säkert topplocken på vänsteristerna, finns folk som har abort som preventivmetod är inget som man kan göra något vidare åt.

Det är nämligen med den frågan som med många andra frågor som rör den kroppsliga integriteten, vissa människor kommer ha synnerligen dåligt omdöme. Det konstaterandet är ungefär lika revolutionerande som att solen går upp i morgon också.

Det finns mer nödvändiga saker att bråka om än möjligheten till abort i Sverige. Eventuella moraliska funderingar bör vi lämna utanför politiken i allra största mån.
Om det nu verkligen är så att det finns religiösa invändningar får man ta dessa med sin gud, inte med oss andra.

I mitt idealsamhälle är abort en fråga för kvinnan och behandlande läkare. Tills vi når dit så ligger den svenska lagstiftningen fast.