43 Miljoner

43 Miljoner 1

Enligt uppgift har Rasmus ”Karlsson på taket” Paludan kostat den svenska polisen 43 miljoner svenska kronor.

Det är givetvis ett felaktigt och mycket obehagligt sätt att se på saken.
Vad som kostat 43 miljoner svenska kronor är primitiva upprorsmakares vägran att acceptera den i vårt land rådande mötes- och yttrandefriheten.
Extra pinsamt är givetvis att man gör den felaktiga kopplingen i samma andetag som ett offentligt Sverige fördömer knivattacken på Salman Rushdie.

Ett tankeexperiment som duger bra är vad som skulle hända om jag fick för mig att bränna bibeln utanför den lokala frikyrkan? Jag har personligen svårt att tänka mig upplopp och dylikt. En mycket mer sannolik händelseutveckling är att jag skulle inkluderas i församlingens förböner.
Så är det nämligen i huvudsak inom den kristna kyrkan att man, på gott och ont, väljer att vända den andra kinden till. Muhammedanerna däremot plockar genast fram svärdet. Eller som i detta fallet, kommer rusande med säckvis av stenar som börjar kastas.

I efterförloppet av de primitiva vildarnas upplopp har det avhållits polisförhör och rättegångar. Vad jag förstår har samtliga avkunnande domar överklagats. Förmodligen beror det på att ingen av de anklagade och dömda anser sig ha gjort något egentligt fel. En ska, enligt uppgifter i pressen, sagt att han inte begrep att det var olagligt att begå våldsamt upplopp.
En klart anmärkningsvärd uppgift eftersom han befunnit sig i landet under flera år.

Eller inte anmärkningsvärt alls, det kan vara så att han exempelvis har sin huvudsakliga dygnsvila i Örebro. Örebro har upplevt en nästan epidemisk ökning av andelen vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
Enligt Psykologtidningen är ökningen i Örebro län smått ofattbara 617 procent mellan 2008 0ch 2020!
Vi kan givetvis inte kräva att imbeciller förstår så pass komplexa resonemang som leder fram till slutsatsen att det fel att kasta sten på farbror blå och sätta hans bilar i brand. Vi har heller ingen anledning att släppa in dem i landet eller behålla dem härstädes.

En annan tanke är givetvis att han begriper mycket väl att det är förbjudet. Han ljuger sig blå med andra ord, muhammedanen!
Tyvärr kan inte vänstern gå med på det resonemanget. Det rimmar nämligen illa med deras tanke på personen ifråga som ”den ädle vilden”. I deras ögon är han egentligen bara ett stort barn som dessutom befinner sig i en utsatt position. De glömmer inte heller bort att han i grund och botten är en djupt traumatiserad flykting, eller barn till flyktingar.

Egentligen är det nog den vita priviligierade mannen som orsakar hela rabaldret, i detta fallet Rasmus ”Karlsson på taket” Paludan. Undertecknad kan man också räkna med av bara farten. Jag ändrar nämligen narrativet och förskjuter fokus genom att hänvisa till ett djupt problematiskt sätt att se på saken. Nämligen att skulden för polisens nota bör läggas där den hör hemma, hos primitiva muhammedaner som inget har i landet att göra!

Nu är 43 miljoner svenska kronor ingen jättekostnad i sammanhanget. Enligt en snabb sökning på det allsmäktiga nätet disponerar polisen under 2022 nästan 34 miljarder svenska kronor.
43 miljoner av 34 miljarder är, om jag får alla nollor rätt i hastigheten, cirka 0,13 procent. Vi talar alltså om den berömda urineringen i en viss amerikansk flod!

Emellertid skall rätt vara rätt. Dessutom är detta ett utmärkt tillfälle att lära muhammedanerna lite om vad vi kallar solidaritet, vi kan kalla det för en del av integrationsprojektet!
Alla som tillber den muhammedanska guden och uppbär någon form av bidrag och stöd från samhället får helt enkelt hysta in med stålarna! De brukar avslöja sig ganska bra genom sin klädsel, svårigheter att tala och förstå det svenska språket samt motvilja att förtära den svenska husmanskostens paradrätt: stekt fläsk!

Om inte annat lär de sig att i fortsättningen hålla nere med stenkastandet och bilbrännandet!