2024

2024 1

Någon gång under perioden 6–9 juni 2024 har vi gemensamt möjlighet att påverka vår framtid.

Då är det val till Europaparlamentet och just din röst kommer räknas extra mycket.
Väljer du något av riskdagspartierna kan du lugnt räkna med en framtid av mer överstatlighet, större ofrihet och byråkratisk likriktning. Dina barn och barnbarn kommer få det högst tveksamma nöjet att se sina liv styras av klåfingriga EU-politiker och byråkrater, slutresultatet kommer bli en ideologisk version av den väl omtalade 15-minutersstaden.

Vi måste ta bladet från munnen och benämna EU-projektet för vad det är. En vilja att styra oss alla i samma riktning och sudda ut alla eventuella olikheter.
Om ni tycker det är besvärligt att politiker nu sitter i Stockholm och bestämmer att slipstenen ska dras på samma sätt från Smygehuk till Treriksröset så vill ni inte tänka på hur det kommer bli för era ättlingar när höga vederbörande i Bryssel har tagit över rätten att med tvångsmedel beskatta och styra över er.

Så är det nämligen att det duger inte med för stora lokala utsvävningar när Europas Förenta Stater ska styras.
Man kan exempelvis tänka sig den svenska modellen med kommunala utjämningssystem i Europeisk skala. Vem vågar påstå att svenska syltryggar till politiker orkar stå emot när mindre nogräknade länder kräver mer pengar för att inte vara bångstyriga och bråka? De klarar ju inte ens att stå emot högljudda grupper av allsköns lipsillar här i Sverige!

Den berömda 15-minutersstaden marknadsförs med att allt du behöver finns inom ett bekvämt avstånd. Samma sak kommer gälla ur ett ideologiskt perspektiv i det framtida EU.
Horder av viktigpettrar kommer ha en plan klar för livets alla skiften. Din skolgång planeras för att passa höga vederbörande, informationen filtreras på lämpligt sätt för att passa deras syften och du förväntas betala kalaset (samt nådigt ta emot lämpliga bidrag när så krävs) och rösta rätt när påstått ”allmänna och fria val” med jämna mellanrum avhålls.

Framtiden är strömlinjeformad, porslinsslät och helt tillrättalagd i en sådan tillvaro. För att undvika att politiker, byråkrater och godhetsonanister lyckas genomföra sina visioner är det dags att sluta vara medborgare, vi måste bli motborgare.

En motborgare står upp för sin rätt och skyldighet att tänka och tycka själv. En motborgare lyder inte aningslöst överhetens påbud, regler och lagar.
En motborgare sätter ned foten och säger nej!

En motborgare bejakar faktumen att folk kan vara olika och ha olika syften och mål. Vi tar oss rätten att diskriminera och utgår från att alla inte är att förlita sig på.
Vi dömer människor efter deras handlingar och säger nej till att pådyvlas tankar om att någonting av nödvändighet måste ske för att högre syften skall kunna uppnås.
Vi står för det fundamentala värdet av det enkla såsom familjen och våra andra nära och kära. Vi är motståndare till globalism som en väg till frälsning.
Därför är vi också motståndare till EU.

Vi tror på samarbete mellan människor, inte utplånande av individuella olikheter för att politiker och byråkrater säger att det blir bättre så.
Vi är övertygade om att det småskaliga tjänar oss bättre än de multinationella företag som mer och mer uppträder som statsmakter.
Vi tror på frivillig handel utefter våra behov istället för att någon påstår att vi behöver olika produkter och lösningar.
Därför är vi också motståndare till EU.

Den som röstar på riskdagspartierna i EU-valet gör det med högsta av insatser på spelbordet. Nämligen sina ättlingars möjlighet till frihet.
Etablissemanget är redan räddningslöst förlorat. Om ni inte tror mig så utmanar jag er att hitta någon tongivande politiker, debattör, ”kulturpersonlighet” eller akademiker som uppvisar något som helst vettigt motstånd till EU-tanken.

Jag vill lämna ett vettigt eftermäle till framtidens människor. Jag vill bli ihågkommen som en som stod upp för friheten att slippa överstatligheten.
Jag hoppas fler delar min vilja att välja rätt väg i EU-valet 2024, motståndets väg!