16 år

16 år 1

Enligt svensk lag är man myndig från sin artonde födelsedag.

Sedvanerätten statuerar dock att den riktiga myndighetsåldern infaller när man fyller tjugo år, då anses nämligen svensken vuxen nog att handla på systemet.
Det kan därför synas märkligt för en lekman som undertecknad att ”regeringen” föreslår att 16 år gamla barn ska få ändra sina juridiska kön.

Dock, och det ska vi vara väldigt tydliga med, så får en människas könskörtlar enligt lagförslaget avlägsnas först vid 23 års ålder. Det kan man givetvis inte ha några synpunkter på eftersom vad vuxet folk gör med sina kroppar av egen fri vilja kan ingen människa lägga sig i. Jag kan förövrigt inte tänka mig att självstympning skulle kunna vara förbjudet i lag. Om så vore låg nämligen hela den plastikkirurgiska industrin i farozonen, Sverige skulle bli ett mycket rynkigare land!

”Regeringen” har givetvis mycket väl valt tillfället att lägga förslaget. Populasen är upptagna med att oroa sig för klimatkatastrofer, kommande skyhöga elpriser och femtielfte omgången av vaccinet mot dödsmördarsmittan som de flesta överlever bra ändå.

Sannolikt är det en eftergift till landets mest extrema vänsterister och möjligen kan det vinna över marginalröster till rörelsen. Det är som bekant inte bara val i höst. Efter valet ska man tråckla ihop något som i görligaste mån ska kunna passera för en ”regering”. Då kan det passa bra att påpeka hur vidsynta man är inom rörelsen. Eller som jag ser det, att man inte skyr några medel alls för att behålla makten.

Låt oss för en stund fundera över 16 år gamla barns mognadsgrad, hur hög är den egentligen?
Om man frågar barnet självt kommer svaret givetvis bli att graden av mognad är exceptionellt hög. Föräldrar och lärare i barnets närhet kommer sannolikt med ett helt annat svar. Det sannolikt mest korrekta svaret är att verkligheten ligger närmare föräldrarnas och lärarnas svar snarare än barnets.

Så är det nämligen att en 16 år gammal flicka eller pojke inte har uppnått någon vidare vuxenhet. Det är en tid i livet när hjärnan spurtar utan att vara färdig. Enligt folk som anses begripa hur det ligger till är en ung mans hjärna färdig vid närmare 25 års ålder. Först då har gossen utvecklats till en karl som kan göra välövervägda och sunda beslut. Flickor ska enligt samma kunskap mogna tidigare.

För vänstern är detta givetvis inget problem. Med intill visshet gränsande sannolikhet beror detta på att vänsteristers hjärnor aldrig blir äldre än ungefär 17 till 19 år vad gäller mognaden. Det förklarar i alla fall mycket väl varför de tror att Sveriges elförsörjning kan ordnas med vindkraft samt att vi ska vara snälla mot alla andra och låta dem bosätta sig i landet till vilket pris som helst, samt givetvis varför vi måste producera värdegrundsdokument och döpa om salar på konsthögskolor som kallas ”Vita Havet”.

I själva verket är det givetvis på det sättet att ett 16 år gammalt barn inte har susning om konsekvenserna av att byta juridiskt kön. Det är faktiskt högst tveksamt om man har det ens när man blir äldre.
Självklart, i de bästa av världar, skulle inte ett barn ens behöva bry sig. Vuxenvärlden skulle, om den i sin tur vore mogen uppgiften, gjort sitt allra bästa för att låta barn vara de är bäst på. Nämligen att vara barn.

Men nu lever vi inte i den bästa av världar. Vi lever i det socialistiska paradiset Sverige där barn ensamma ska få möjligheten att bestämma sitt juridiska kön. I det socialistiska paradiset Sverige där staten genom lag vill slå enorma kilar genom familjer och föräldrars auktoritet.
Det socialistiska paradiset Sverige där barn som i övrigt varken får rösta eller handla på Systembolaget ska få utmana sina vårdnadshavares vilja genom att byta juridiskt kön.

Det socialistiska paradiset Sverige där Socialdemonkraterna gör allt för att behålla makten. Låt oss rösta bort dem den 11 september!