Partipiskan!

Partipiskan! 1

Utgår all makt i Sverige från folket?
Ska du komma in i riksdagen måste du tillhöra ett parti. Det är med visshet partierna som väljer ut kandidaterna som väljarna röstar på.
Men den intressanta frågan är då var riksdagsmannens lojalitet ligger.
Hos partiet eller väljaren?

Vem har inte hört om partipiskan som viner? I Sveriges högsta beslutande organ verkar den mer eller mindre alltid randa ryggarna hos våra folkvalda.
Med tanke på att riksdagsledamöterna i första hand representerar olika valkretsar kan en lekman som undertecknad finna detta märkligt. Vad som är bra för väljare i Stockholms innerstad behöver inte nödvändigtvis vara mumma för dem som bor i Vidsel.

För er som aldrig besökt Vidsel kan jag meddela att orten ligger mycket naturskönt vid Piteälven i Norrlands inland. Till skillnad från Stockholms innerstad finns där ingen mångfald av matvaruaffärer, restauranger eller kommunikationer.
Naturvärdena är dock oskattbara. Den som har lust kan ta sig till fots eller cykel till Storforsen och njuta skådespelet av norra Europas största otämjda fors.

Av någon märklig anledning, kanske miljöpartisterna i Stockholm tycker, är det så att nästan alla hushållen i Norrlands inland har fler än en bil.
Det blir lätt så när ingen tunnelbana finns och bussen inte går var tionde minut.

Det är med andra ord så att en riksdagsman från dessa trakter har en annan syn på sakernas tillstånd än den som är uppvuxen i Stockholm.
Om detta bryr sig dock inte partipiskan. Den pinar galärslavarna ändå.

Det är därför som exempelvis bråkrör och talespersoner för miljöfascisternas, ursäkta, miljöpartiets ska det vara, ungdomsförbund kan komma med huvudlösa uttalanden om att SUV:ar ska beskattas till döds. Eller att vindmöllor en masse ska slås upp på landsbygden. Eller att bensinskatter och allsköns otyg ska drabba befolkningen.
Snart nog sitter dessa snorungar i parlamentet eller på olika myndigheter och styr och ställer.

Var bör då riksdagsmannens lojalitet ligga?
Självklart hos dem som valt honom och ingen annan stans. Åtminstone om det nu ska vara så att all makt utgår från folket.
Då räcker det inte att partierna väljer lojala gängare att sitta i riksdagen. Det får inte heller vara så att man har ett parlamentariskt system som kräver en absolut lojalitet mot en i slutna rum uppgjord partilinje.

Tyvärr kan det som gäller i Sverige skalas upp till Europeisk nivå. Tyvärr blir då insatserna större. Tyvärr är det fortfarande du som skattebetalare som får stå för notan.

Det senaste exemplet är den stundande omröstningen om EU:s Coronapaket.
Den 24 mars ska riksdagen besluta om att säga ja eller nej till om vi skattebetalare ska punga ut med 180 miljarder kronor till de budget-utmanade staterna Portugal, Spanien, Italien och Grekland för blidka dem i deras medlemskap i EU.
Smaka gärna på summan igen. 180 miljarder kronor.
Fråga er sen om den riksdagsman som är vald i er valkrets hört av sig till er och frågat om er åsikt? Inte det?

Det beror på att det är partipiskan som viner. Ni väljare anses vara så pass bakom flötet, alternativt ointresserade, att man funnit det för gott att delegera ansvaret till hr. Löfven och transportkompaniet i riksdagen.

Som tur har Ludwig von Mises-institutet dragit i gång en kampanj för att få oss väljare på fötter inför det oerhört korkande och dyra beslut som riksdagen är på väg att ta. Ni hittar länken här!

Jag uppmanar alla frihetsälskande svenskar i såväl Vidsel, Stockholm som annorstädes att ta sitt ansvar och kontakta riksdagsmannen från sin valkrets och rätta upp läget!
Här har vi ett historiskt tillfälle eftersom det gäller dumheter på europeisk nivå, inte bara svensk som vi är ganska vana vid nu för tiden.

När jag kommer till riksdagen ska dialogen med väljarna vara prioritet nummer 1.
Jag vill nämligen att all makt ska utgå från folket på riktigt. Hela tiden!