Inte Gration del 2

Integrationssverige fortsätter halta vidare. Laholms kommun fick avslag på äskade medel för att förbättra hälsan hos bidragsmigranter. I Landskrona sjösätter man ett projekt för att knacka dörr i ett “utsatt område”, så att de därstädes boende ska vaccinera sig. I Laholm var målsättningen med projektet att aktivt arbeta med digitala verktyg för att öka social Läs mer…

Staten Kroppen och Döden

Ett säkert sätt att göra sig ovän med alla från höger till vänster är att diskutera lagstiftningen kring rätten till våra kroppar. Dödshjälp och abort eldar massorna! Rent statistiskt har jag drygt 28 år kvar att leva. Detta förutsatt att jag inte lider en för tidig död orsakad av dödsmördarvirus eller någon olycka. Med största Läs mer…

Internationell Utblick

Även om jag mest skriver om inrikespolitiska ting så fodras det då och då att blicken lyfts över landgränsen, en internationell utblick! Vi kan börja med att konstatera att saudiaraberna synes vara svaga i tron, alternativt hör inte den därstädes tillbedda guden bön. För den årliga vallfärden till Mecka måste du vara vaccinerad, under 65 Läs mer…

Guds lagar och människans förordningar

Så ateist jag är skiljer jag på guds lagar och människans förordningar. Det förra överträffar alla gånger det senare. Det är därför jag kallar mig klassiskt liberal, även om det också snart kan vara förpassat till historiens sophög. Liberal har ju under långliga tider alltmer förknippats med sådant det definitivt inte är. Något vi kan Läs mer…

Mygg, Virus och Människor

En fullständigt riktig iakttagelse är att jag har en hel del synpunkter på den så kallade moderniteten. Inte så att jag kan kallas primitivist, långt därifrån. Men såpass mycket att jag vill vara en nykter civilisationskritiker. Det kanske största problemet är att vi människor finns i stort antal över vår jord. Det är den främsta Läs mer…

Inte Gration

Jag ska nu, med gårdagens inlägg i färskt minne, förklara varför Sverige misslyckas med integrationspolitiken. Men vi börjar med ett lyckat exempel på invandring i Sverige, en rejäl integration om man så vill. I mitt yrke råkar man nämligen på exemplar av rejäla invandrare med en stor regelbundenhet. Inte lika ofta som skräckexemplen, dock. Jag Läs mer…

Lag och Rätt i Sverige

Normalt är tingens ordning så i Sverige att polisen haffar en när man misstänks ha brutit mot lagen. Ärendet utreds och överlämnas till en åklagare som beslutar om åtal som prövas i domstol. Visar det sig att man begått en brottslig handling straffas man. Huruvida det alltid är bra polisutredningar, åtal och domar kan det Läs mer…

Reformera Arbetsmarknaden!

Efter förhandlingar lägger regeringen, eller “regeringen” som jag egentligen vill kalla den, fram förslag på att reformera arbetsrätten. Varken företagare eller arbetstagare är nämligen, enligt “regeringen”, vuxna nog att ta hand om den saken själva. Arbetsgivare ska få utökad möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna. Detta ska till skillnad från dagens undantag gälla alla företag, Läs mer…

Global Bolagsskatt

G7-länderna har enats om ett förslag på en global minimiskatt på bolagsvinster. Ytterligare ett litet men viktigt steg har alltså tagits i riktning mot vänsterns hjärteprojekt, en världsregering. Arbetsgången är nu följande. G7-ledarna talar väl om överenskommelsen och småfjuttarna utanför klubben, exempelvis den svenska finansministern Magdalena Andersson, nickar lydigt med. Diverse chefsekonomer på olika banker Läs mer…

Rapport från Västkusten

Halmstad, min egen fasta punkt i allt mer diversifierat universum, blir allt mer likt de större städerna. Det är både hotellbråk och storslagsmål på gator och torg. Vi kan börja med storslagsmålen. I fredags drabbade ett 30-tal ystra slagskämpar samman på Karl XI:s väg i Halmstad. Farbror, och tant, blå har inte mycket att komma Läs mer…

Tolkhjälp

Det råder brist på sjukvårdstolkar i Sverige. På vissa språk saknas det helt, som somaliska, dari eller urdu. Enligt Marina Tuutma, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen, kan bristen innebära en medicinsk risk för patienten. I detta har Marina Tuutma helt rätt. Att en auktoriserad tolk, som vanligtvis borgar för korrekta översättningar inte alltid räcker till i Läs mer…