Trollen!

När man om trollen, står de i farstun. Bättre kan man inte beskriva att jag igår talade om den svenska skattefinansierade och politikerstyrda sjukvården, en sjuk vård i mycket omedelbart behov av reformer, samma dag presenterar ”energi- och näringsministern” Ebba Busch (KD) ett förslag om parlamentarisk utredning rörande förstatligande av hela baletten. Vi kan börja Läs mer…

Sjuk Vård

Sjukvården är en sjuk vård. Detta trots att vi lever i ett land som funnit den magiska lösningen på hur sjukvården skall bedrivas. Nämligen genom att finansieras av skatter och styras av politiker som välj i så kallat ”allmänna och fria val”. Det bör därför ha kommit som en kalldusch när Socialstyrelsen presenterade den utredning Läs mer…

AI-fusket

Det kommer till min kännedom att man försöker bekämpa AI-fusket. Det är sannolikt en grannlaga uppgift givet det faktum att varenda kotte idag har tillgång till både dator och internetuppkoppling. Dessutom är lärarna jagade av en massa trams som att dokumentera minsta rörelse om nu någon tvärsur vårdnadshavare skulle få för sig att ifrågasätta sin Läs mer…

Civilsamhället!

Det har dykt upp ett utmärkt tillfälle för civilsamhället i Halland att agera! Så är det nämligen att Hallandstrafiken, som är en del av den politikerstyrda och skattefinansierade Region Halland, hittills har låtit skolungdomar nyttja kollektivtrafiken utan extra kostnad under lov. Man kan antaga att detta initiativ fungerat bra för inblandade kommuner och föräldrar, särskilt Läs mer…

Gängproblematiken 2

Gårdagens text om gängproblematiken avslutades med följande slutsats: ”…jag vill utradera gängen från Sveriges yta. Priset anser jag vara oväsentligt. Jag är beredd att ta till alla medel som är tillgängliga och i första hand önskar jag att höga vederbörande sätter hårt mot hårt och kräver rättning i ledet av de som missköter sig. Antingen Läs mer…

Gängproblematiken

Det är ett föga förvånande faktum att Susanne Nyström på DN:s ledarredaktion har lösningen på gängproblematiken. I DN skriver hon följande: ”Det räcker inte att bura in unga som har gjort sig skyldiga till allvarliga brott. Om återväxten till gängen ska strypas måste det byggas lägenheter i villaförorter, skapas gräddfiler till bup och satsas multum Läs mer…

Folkbildning

Folkbildning har tjänat Sverige mycket väl. Fler än jag kan sannolikt hålla med om den svenska modellen med folkbildning är att föredra framför folkets uppresande i väpnad revolution. Många vill förklara den jämförelsevis fredliga samhällsutvecklingen i Sverige under de senaste 120 åren just med folkbildningsidealet. Vad man än tycker om den saken, bra eller dåligt, Läs mer…

Dricksvatten

Halmstad kommer vara minst 10,4 miljoner liter för kort på dricksvatten i sommar. Detta trots det faktum att alla privatpersoner uppmanas att fylla sina poler med tekniskt vatten och vattna gräsmattorna med det regnvatten som kan sparas ihop. Anledningen till att jag anger siffran med sådan exakthet är enklare än man tror. Kommunens alla utomhusbad Läs mer…

Försvarsmakten

Försvarsmakten är som bekant inte längre ett särintresse bland andra särintressen. Nu kämpar myndigheten istället med våndorna av att alla helt plötsligt omhuldar den som något annat än ett pikant inslag i det festivaltåg som avrundar Pride-festivalen i Stockholm. Överbefälhavaren har exempelvis uttalat följande visdomsord: ”Ingen hemlighet-vi är rätt veka i numerärer”. Vad som menas Läs mer…

Gymnasieskolan

”Skolminister” Lotta Edholm (L) planerar att gå till historien som reformator av gymnasieskolan. Intet är med andra ord nytt under solen. Den politiker som inte vill gå till historien som reformator existerar knappast, ännu sällsyntare är det med gamla folkpartister som inte önskar sätta sitt avtryck på Sveriges trasiga skolsystem. Denna gången gäller det tydligen Läs mer…

Varg

Halland har drabbats av varg. Eller drabbats och drabbats, på senare tid har i alla fall varg siktats i Halland. Möjligen kan det röra sig om två stycken, en hane och hona som är på väg att ordna med ett eget revir. En sak står i alla fall klar, Mikael Svensson som äger en gård Läs mer…